Zmiany w Kodeksie pracy. Pracodawca bez prawa do odmowy pracy zdalnej

362

Podczas pandemii przekonaliśmy się, że potrzebujemy wpisania zasad pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej poinformowała, że nowe przepisy pojawią się w pierwszej połowie 2022 r. Pośród zapisów ma znaleźć się taki, który uniemożliwia pracodawcy odmowy pracy zdalnej, a nawet zobowiązuje go do pokrycia kosztów jej przygotowania.

Minister Marlena Maląg przypomniała w rozmowę z PAP, że wprowadzenie pracy zdalnej były jednym z ważniejszych działań w czasie pandemii. Obecnie regulują ją tzw. ustawa covidowa, a o przejściu na pracę zdalną decyduje pracodawca.

— Oczywiście nie każdą pracę można wykonywać zdalnie, ale dzięki takiej możliwości państwo dobrze poradziło sobie z trudnościami związanymi z pandemią — powiedziała minister.

Teraz potrzebne są regulacja w Kodeksie pracy, które umożliwią pracę zdalną nie tyko w przypadku pandemii, ale też w innych sytuacjach, gdy taka forma pracy będzie możliwa i potrzebna. M.in. będzie to możliwe w przypadku rodziców wychowujących dziecko do 4. roku życia lub gdy pracownik opiekuje się osobą niepełnosprawną. Pracodawca nie będzie mógł tej formy pracy w takim wypadku odmówić. W ten sposób praca zdalna wpisuje się także w politykę prorodzinną.

— Pracujemy nad wpisaniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy. To już długo trwa, bo każde wprowadzenie zmian w przepisach wymaga rozmów z pracodawcami, stroną społeczną i wypracowania konsensusu — zaznaczyła Maląg — Liczę na to, że niebawem ta ustawa trafi na posiedzenie Rady Ministrów i będziemy ją procedować w parlamencie. Jest szansa, że przepisy powinny być wprowadzone jeszcze w tym półroczu – dodała.

Projekt zakłada porozumienie ze związkami zakładowymi przy pracy zdalnej czy z wewnętrznym regulaminem zakładu pracy w konsultacji z przedstawicielami pracowników.

— Według nowych przepisów praca zdalna będzie obowiązywać zarówno na wniosek pracodawcy, jak i pracownika. Zasady, w jaki sposób będzie ona wykonywana, określałby wewnętrzny regulamin obowiązujący u danego pracodawcy —wyjaśniła minister. Pracownik w przypadku pracy zdanej będzie musiał wskazać miejsce, w którym będzie ją wykonywał, a pracodawca będzie mógł takie miejsce skontrolować.

Nowe przepisy w sprawie pracy zdanej mają obowiązywać trzy miesiące od odwołania stanu epidemii w Polsce.

Źródło: businessinsider.com.pl