Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Zmiana umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez telefon

Konsultanci często dzwonią do klientów oferując im zmiany usług telekomunikacyjnych. Czy jednak jest to sprawa, która można załatwić przez telefon? Przede wszystkim należy przyjrzeć się umowie zawartej z abonentem. W niej znajdują się zapisy dotyczące tego, jak może wyglądać zmiana usług telekomunikacyjnych. Ale warto też mieć świadomość innych ograniczeń i wymogów.  

Zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych można dokonać telefonicznie, ale z pewnymi zastrzeżeniami i nie w każdej sytuacji. Podstawą są zapisy w umowie z abonentem i to, czy nie ma w nim zastrzeżeń dotyczących formy zmiany umowy.

Jeśli nie ma takich zastrzeżeń, to do zachowania dokumentowej formy zmiany umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, którym może być nagranie rozmowy telefonicznej.

Jednak przed jej wykonaniem należy sprawdzić, czy abonent wyraził wszystkie zgody potrzebne do zainicjowania rozmowy telefonicznej.

– Do rozmowy telefonicznej o zmianie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych należy odpowiednio się przygotować, zwłaszcza jeśli po drugiej stronie jest konsument. Nie można poprzestać na zaprezentowaniu oferty dotyczącej zmiany warunków umowy i jej przyjęciu przez abonenta – ostrzega Monika Jaroch, radczyni prawna iTBLegal  – Należy bowiem pamiętać, że ustawa o prawach konsumenta, prawo telekomunikacyjne, a także RODO wprowadzają tu istotne wymogi formalne. Należy pozyskać dodatkowe zgody a także przekazać szereg dodatkowych informacji  – dodaje.

Nawet przy zachowaniu tych zasad nie można uznać, ze sama rozmowa telefoniczna jest wystarczająca do zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Przy zmianie umowy w formie dokumentowej – podczas nagrywanej rozmowy telefonicznej – należy abonentowi doręczyć potwierdzenie złożenia oświadczenia o zmianie umowy oraz jego zakres. Dokument musi być zgodny z ustaleniami poczynionymi podczas rozmowy. Doręczenie potwierdzenia powinno odbyć się na stałym nośniku.

Przygotowując taki dokument należy mieć na uwadze wszystkie elementy wymagane m.in. przez ustawę o prawach konsumenta. Ponadto trzeba zadbać o należyte zabezpieczenie danych osobowych abonenta.

Źródło: okablowani.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProffesional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

Najnowsze

mObywatel zostanie zmieniony decyzją UE

Unia Europejska zadecydowała, że mObywatel zostanie zmieniony. Wiąże się to z możliwością wylegitymowania się...

PARP ma 4,2 mld euro z Funduszy Europejskich do rozdania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację naborów z programów Fundusze Europejskie dla...

Gospodarka w 2023 r. – podsumowanie 

Zbliża się koniec roku, co stanowi okazję do gospodarczego podsumowania tego okresu. Bez wątpienia...

Po połączeniu UPC Polska i Play skargi klientów nie milkną

W sierpniu Play i UPC połączyły się. Od września klienci skarżą się na usługi,...