Zmiana stawek za zajęcie pasa drogowego na urządzenia telekomunikacyjne

213

Samorządy muszą zmienić stawki za zajęcie pasa drogowego na urządzenia telekomunikacyjne. Stawki muszą być dostosowane do przepisów tzw. megaustawy, która wyznacza je dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej do 20 złotych. Termin mija 25 stycznia. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina równocześnie, że konieczna jest zmiana uchwał w tych samorządach, w których obowiązują wyższe stawki, niż te przewidziane nowymi przepisami ustawy o drogach publicznych.

Ustawa z 30 sierpnia ubiegłego roku z nowymi zasadami dotyczącymi wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wprowadziła zmiany w ustawie o drogach publicznych. Ustawa, która zaczęła obowiązywać 25 października, nakłada na samorządy obowiązek obniżenia maksymalnych stawek za zajęcia pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Samorządy otrzymały 3 miesiące czasu na wprowadzenie w/w zmian.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych rady gmin, powiatów i sejmiki województw uchwalają dla dróg, którymi zarządzają wysokość stawek za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z zarządzaniem drogami lub ruchem drogowym nie może przekroczyć 20 złotych. Termin dostosowania uchwał w tym zakresie upływa 25 stycznia 2020. Więcej informacji i wzory uchwał ze stawkami opłat za pas drogowy dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji