Zdalne lekcje dla dzieci z Ukrainy

Coraz więcej osób z Ukrainy ucieka do Polski przed wojną. Pośród nich są także dzieci. Niektóre z nich zapisywane są do polskich szkół, w których muszą jednak pokonywać bariery językowe. Ale ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło także platformę do nauki online w języku ojczystym.

Dzięki uruchomionej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy platformie, uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w formie zdalnej.

Lekcje online dla dzieci z Ukrainy

Platforma edukacyjna zawiera plany lekcji na poszczególnych klas od I do XI. Umożliwia również dostęp do podręczników w wersjach cyfrowych, filmów edukacyjnych czy materiałów interaktywnych.

Plany lekcji będą na niej  aktualizowane co 2 tygodnie.

Źródło: portal.librus.pl, mon.gov.ua