Zaproszenie do konsultacji dokumentu Komisji Europejskiej ws. Metawersum

ogłoszenie, konsultacje

Pojawiło się zaproszenie do konsultacji komunikatu Komisji Europejskiej – „Inicjatywa UE w sprawie technologii Web 4.0 i światów wirtualnych: dobra pozycja wyjściowa na drodze ku kolejnej transformacji technologicznej”. Udział w nich można wziąć do 29 września.

Komunikat Komisji Europejskiej „Inicjatywa UE w sprawie technologii Web 4.0 i światów wirtualnych: dobra pozycja wyjściowa na drodze ku kolejnej transformacji technologicznej” to propozycje działań w różnych obszarach, które związane są z problematyką rozwoju wirtualnych światów i internetu. Zestawia je z już realizowanymi inicjatywami na poziomie unijnym. Oparty jest o cztery filary.

W dokumencie znajdują się pytanie związane z tym, czy obowiązujące regulacje są wystarczające dla wyzwań stworzonych przez światy wirtualne. Podejmuje się także oceny szans i zagrożeń, jakie niesie rozwój tej technologii. Komunikat KE przestawia przedstawia wizję i strategię Komisji wpływania na technologię światów wirtualnych i Web 4.0.

Pełen dokument znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Opinie w ramach konsultacji społecznych można wysyłać do 29 września 2023 r. na adres:
Magdalena.Malinowska-Wojcicka@cyfra.gov.pl,

– aleksandra.tylicka@cyfra.gov.pl.

Źródło: gov.pl