Zakończyło się Forum Zarządzania Internetem w Genewie

 
21 grudnia zakończyły się w Genewie obrady światowego Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum) – globalnej konferencji gromadzącej corocznie tysiące osób zainteresowanych dyskusją o ekonomicznych, społecznych, prawnych i technologicznych aspektach funkcjonowania i rozwoju internetu.

IGF to jedyne globalne wydarzenie poświęcone w całości zarządzaniu internetem. Forum jest modelowym przykładem działania wielostronnego modelu zarządzania siecią w praktyce. Spotykają się na nim przedstawiciele rządów, przedsiębiorców, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, świata nauki oraz organizacji technicznych. 
Program obejmował 4 kraje gospodarzy i sesje; 8 sesji głównych; 99 warsztatów; 45 otwartych forów; 4 indywidualne sesje BPF; 18 indywidualnych sesji DC; 8 indywidualnych sesji NRI oraz 14 sesji sklasyfikowanych jako “inne” oraz 40 wydarzeń dziennych: w sumie 231 sesji w programie ogólnym.
W spotkaniu wzięło udział 2019 uczestników na miejscu, z 142 krajów, reprezentujących wszystkie grupy i regiony zainteresowanych stron, a 1661 interesariuszy uczestniczyło w warsztatach w Internecie. Najwięcej uczestników online pochodziło z następujących krajów: Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Nigerii, Chin, Indii, Brazylii, Francji, Wielkiej Brytanii i Meksyku.