TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Zakaz korzystania z telefonów w szkołach

Pojawiają się zakazy korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Związane jest to z problemami z koncentracją uczniów w czasie lekcji, ale także uzależnieniem od internetu czy negatywnym wpływem zbyt długiego korzystania z telefonu na relacje społeczne uczniów.

Badania wskazują na negatywny wpływ korzystania z telefonów w trakcie lekcji. Wpływają one na wyniki w nauce i długoterminową zdolność uczenia się. Takie dane podał Uniwersytet Harvarda. Badania też wskazują na takie skutki korzystania z telefonów jak rozproszenie uwagi, negatywny wpływ na czas reakcji czy wydajność oraz zdolności poznawcze.

Dlatego w niektórych państwach pojawiają się zakazy korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Czasem dotyczy to nie tylko uczniów.

Zakaz we Francji

We Francji zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów oraz smartwatchów zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich wprowadzono w 2018 roku. Jednym z powodów tej decyzji były wcześniejsze przypadki cyberprzemocy z wykorzystaniem telefonów komórkowych pomiędzy uczniami.

Zgodnie z przepisami uczniowie i uczennice mogą mieć w szkole telefon, ale musza go trzymać w plecaku i nie wolno im włączać urządzeń na terenie szkoły. Złamanie zakazu może skutkować konfiskatą telefonu do końca dnia, nakazem pozostania w szkole dłużej w ramach kary czy dodatkowymi pracami domowymi. W przypadku recydywy możliwe jest przeniesienie danej osoby do innej klasy, a nawet wyrzucenie ze szkoły.

Zakaz w Grecji obejmuje nauczycieli

Podobnie jak we Francji, także w Grecji zakaz pojawił się w 2018 r. Ministerstwo edukacji zakazało używania telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych w szkołach podstawowych i średnich w czasie zajęć. Zakaz dotyczy wszelkich urządzeń przetwarzających obraz i dźwięk, obejmuje również korzystanie ze słuchawek. Przepisy obejmują również nauczycieli, którzy na terenie szkoły mogą korzystać z urządzeń jedynie w celach dydaktycznych.

Zakaz telefonów w szkołach w Chinach

W Chinach uczniom we wszystkich szkołach podstawowych i średnich nie wolno wnosić telefonów na teren szkoły od 2021 roku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jakaś osoba ma specjalne pozwolenie, jednak nawet wtedy nie wolno z urządzenia korzystać w czasie lekcji. Przed wprowadzeniem zakazu ogólnokrajowego podobne przepisy obowiązywały w poszczególnych szkołach, W przypadku łamania zakazu dochodziło nie tylko do odbierania telefonów, ale nawet do ich niszczenia.

Zakaz we Włoszech

W grudniu 2022 r. wprowadzona zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji we Włoszech. Włoski minister oświaty Giuseppe Valditara powoływał się przy tej decyzji na analizy przeprowadzone przez senacką komisję oświaty i kultury. Badania te porównywały korzystanie z telefonów komórkowych do zażywania kokainy. Miało w podobny sposób wpływać na koncentrację. Pamięć i umiejętność krytycznego myślenia.

Interesem uczennic i uczniów, który musimy chronić, jest bycie w klasie po to, żeby się uczyć. Rozpraszanie się telefonem uniemożliwia uważne śledzenie lekcji i jest także brakiem szacunku wobec osoby nauczyciela, a przywrócenie jej autorytetu jest priorytetem – napisano w okólniku rozesłanym do szkół w całym kraju przez Ministerstwo Oświaty.

Zakaz w Portugalii

W Portugalii regulacje wprowadzono w 2012 roku. Zakończyły one dyskusję dotyczącą prawa uczniów do korzystania z telefonów komórkowych, która trwała latami. Teraz używanie telefonów jest zabronione podczas lekcji. Wyjątkiem są sytuację, w których to nauczyciel prosi o korzystanie z urządzeń jako z pomocy dydaktycznych.

Zakaz w Hiszpanii

W Hiszpanii decyzja dotycząca zakazu używania telefonów komórkowych w czasie lekcji zależy od władz poszczególnych wspólnot autonomicznych. Od 2015 roku takie przepisy obowiązują w Kastylii-La Manchy i w Galicji. W innych miejscach – między innymi w Madrycie – istnieją plany wprowadzenia podobnych regulacji. Zachęcają do tego  badania PISA wskazujące na poprawę wyników w nauce w regionach, które takie zakazy wprowadziły. Dodatkowym aspektem jest spadek liczby przypadków prześladowań dzieci na terenie placówek oświatowych. Co władze również przypisują wprowadzeniu zakazów.

W Niemczech przepisy zależne od landów

W Niemczech przepisy zależne są od landów. Najostrzejsze przepisy obowiązują w Bawarii. Tam telefony komórkowe oraz inne urządzenia cyfrowe muszą być wyłączone na terenie szkoły, o ile nie są wykorzystywane do celów dydaktycznych. W przeciwnym razie mogą zostać tymczasowo skonfiskowane.

Odgórne przepisy zabraniające korzystania z telefonów komórkowych w szkołach nie istnieją w Wielkiej Brytanii, Belgii czy Czechach. Słowacja z obowiązkowego zakazu używania telefonów w szkołach zrezygnowała na przełomie 2022/2023 roku. Teraz również tam pozostaje to w gestii dyrektorów i dyrektorek szkół. Podobnie wygląda sytuacja w Polsce.

Źródło: wirtualnemedia.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...