Zagrożenia OTT w UE – badanie

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA zapowiedziała rozpoczęcie badań mających na celu identyfikację zagrożeń wpływających na usługi OTT w krajach Unii Europejskiej.

Część badania odbywa się za pomocą przygotowanej ankiety, będącej częścią projektu oceny odporności i bezpieczeństwa komunikacji OTT. Zbieranie danych potrwa do 14 sierpnia 2020 r.

Do udziału w badaniu zachęca Urząd Komunikacji Elektronicznej.

ENISA odpowiada za zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych w UE.

Źródło: UKE