Zaczyna działać biuro ds. walki z cyberprzestępczością

419

1 grudnia 2016 roku zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji zostało utworzone wyspecjalizowane Biuro do walki z cyberprzestępczością. Do jego głównych zadań należeć będzie rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości oraz ujawnianie i ściganie sprawców.
Biuro będzie też współpracować na szczeblu krajowym i międzynarodowym z instytucjami państwowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym w zakresie zwalczania cyberprzestępczości
MSWiA przypomina, że od dwóch lat każda komenda wojewódzka Policji łącznie z komendą stołeczną posiada w swoich strukturach wydział do walki z cyberprzestępczością. Nowe biuro będzie wspierać w zwalczaniu z cyberprzestępczością jednostki terenowe policji, koordynować działania o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także zajmować się wprowadzeniem najnowocześniejszych rozwiązań do walki z cyberprzestępczością. Będzie także opracowywać propozycje zmian prawnych regulujących problematykę zwalczania tego typu przestępstw.
Źródło: www.telko.in