TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE

28-06-2018 w Warszawie odbyło się XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE. Z najistotniejszych informacji jakie do nas dotarły, Paweł Paluchowski zrezygnował z pełnienia funkcji w Zarządzie Izby. Za rekomendacją pozostałych Członków Zarządu, Walne Zgromadzenie postanowiło nie wybierać nowego członka do Zarządu. Obecny Prezes KIKE Karol Skupień przedstawił sprawozdanie z okresu pełnienia swojej funkcji oraz kierunki prac Izby.
Walne zgromadzenie ponadto nie udzieliło absolutorium byłemu prezesowi KIKE Piotrowi Marciniakowi oraz byłemu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Józefowi Chwastowi, którzy wraz z pozostałymi członkami ówczesnych władz zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji w trakcie trwania kadencji. Wszyscy członkowie aktualnych władz KIKE uzyskali absolutorium od Walnego Zgromadzenia.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze