Wzmocnienie współpracy w  Programie Partnerstwa w Cyberbezpieczeństwie

Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie to przedsięwzięcie o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego. Realizowane jest na rzecz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Teraz do programu dołączyły kolejne firmy.

Firmy dołączają do Programu Partnerstwa w Cyberbezpieczeństwie. Są to Securitum Szkolenia Sp. z o. o., HackingDept Sp. z o.o., Fudo Security Sp. z o.o., ICSec S.A. oraz Amazon Web Services. Partnerzy programu wymieniają doświadczenia, by zwiększyć bezpieczeństwo procesów cyfrowych, produktów i usług. Wspólnie podnoszą też świadomość użytkowników rozwiązań cyfrowych.

Współpraca w PWCyber to działania na rzecz podniesienia kompetencji kadr podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w kwestii zagrożeń i metod ataków cyberprzestrzeni. To także rozwiązania prawne, organizacyjne i techniczne, które pozwalają przeciwdziałać takim zagrożeniom.

W ramach współpracy opracowywane są sposoby identyfikacji podatności i zagrożeń, przygotowywane rekomendacje w zakresie konfiguracji urządzeń, oprogramowania i usług tak, by maksymalizować skuteczność mechanizmów zabezpieczających.

Partnerzy wypracowują metody współpracy przy obsłudze incydentów, prowadzą oceny związane z certyfikacją cyberbezpieczeństwa produktów i usług. Promują też innowacyjne rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Źródło: gov.pl