Wyrok w sprawie chomikuj.pl będzie mieć wpływ na platformy hostingowe

51
fot. Pixabay

Sąd Najwyższy wydał uzasadnienie do wyroku w sprawie serwisu Chomikuj.pl. Stowarzyszenia Filmowców Polskich występowało przeciwko serwisowi za udostępnianie nielegalnych treści, które przetrzymywali na nim użytkownicy. Zgodnie z orzeczeniem takie działanie będzie uznawane za współudział naruszania praw autorskich.

Od 10 lat toczyła się sprawa z powództwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich przeciwko serwisowi Chomikuj.pl. Wyroki zapadające w kolejnych instancjach otwierały serwisowi drogę do dalszego postępowania prawnego. Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał wyrok w 2017, do którego złożona została skarga kasacyjna. Sąd Najwyższy odrzucił ją i  27 zapadł w nim wyrok na niekorzyść Chomikuj.pl. Teraz opublikowano uzasadnienie tego wyroku.  

Zgodnie z uzasadnieniem SN jeśli podmiot praw autorskich powiadomi usługodawcę o naruszeniu jego praw, to ten ma obowiązek niezwłocznego usunięcia lub zablokowania dostępu do treści oraz podjęcia środków w celu przeciwdziałania dalszym naruszeniom. Może być to zablokowanie konta użytkownika, którego dotyczy naruszenie praw.

– Uzasadnienie wyroku SN potwierdza trafność wcześniejszego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Jest ono naszym zdaniem bardzo korzystne i potwierdza w zasadzie wszystkie podstawy odpowiedzialności, które dowodziliśmy w procesie. Zawiera wiele ocen, które będą miały ogromne znaczenie dla odpowiedzialności platform internetowych, niezależnie od przepisów, które wdrażać będą do prawa polskiego dyrektywę z 17 kwietnia 2019 roku w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym – powiedział Dominik Skoczek ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Uzasadnienie Sądu Najwyższego to także akceptacja roszczeń prewencyjnych. Oznacza to, że podmiot praw autorskich będzie mógł żądać od pośredników internetowych ograniczenia lub eliminacji skali naruszeń prawnych. Nawet jeśli sam nie poniósł jeszcze z tego powodu żadnej straty.

Wyrok będzie mieć wpływ również na inne platformy hostingowe.  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje, że „uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa” m.in. dwukrotności tzw. stosownego wynagrodzenia. Po wyroku SN prawa te będzie można stosować także wobec podmiotów ułatwiających naruszanie praw autorskich, czyli wszelkich platform hostingowych.

Źródło: press.pl