TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Wyniki konsultacji założeń wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji opublikowano wnioski z konsultacji. Dotyczyły one założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw wdrażającej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych).

W konsultacja wzięły udział 34 podmioty. Było to:

– 13 izb gospodarczych,
– 6 organizacji pozarządowych i fundacji,
– 7 organizacji prawno-autorskich,
– 3 regulatorów: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK),
– 2 kancelarie prawne,
– podmiot publiczny – CSIRT-NASK,
– firma Google Polska,
– reprezentant uczelni – Uniwersytet Jagielloński (UJ).

Większość uwag przesłano przesłano bezpośrednio na podaną skrzynkę mailową. Część została wysłana za pośrednictwem ePUAP.

Zgłaszane w konsultacjach uwagi

W konsultacjach wiele podmiotów wyraziło poparcie dla, wskazanego w założeniach, wdrożenia tylko niezbędnych elementów rozporządzenia. Pojawiły się jednak postulaty dopracowania procedur kontrolno-nadzorczych.

Uczestnicy konsultacji poparli założenie, że ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest właściwym aktem do wdrożenia części (podlegających transpozycji) przepisów Aktu o usługach cyfrowych. W kilku stanowiskach wskazano, że w przypadku nakazów o charakterze transgranicznym kluczowe znaczenie ma weryfikacja, czy nakaz zawiera wszystkie elementy przewidziane w DSA.

Ważny postulat zgłosiły Izby gospodarcze. KIGEiT, PIIT i Lewiatan podkreśliły, że zadania Prezesa UKE wykraczające ponad kwestie związane z telekomunikacją nie mogą być finansowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Podmioty te nie powinny na ten cel ponosić opłaty telekomunikacyjnej czy też innych opłat. Ich zdaniem dla wykonywania zadań wynikających z DSA powinny zostać określone odrębne źródła finansowania.

Wyrażono jednak poparcie dla wyznaczenia Prezesa UKE jako Koordynatora ds. usług cyfrowych. Zauważono, że rozszerzenie zakresu kompetencji regulatora ds. telekomunikacji to trend także w innych państwach. Podkreślano, że koordynator, jak i organ właściwy powinni dysponować odpowiednimi zasobami, aby sprostać stawianym im wymaganiom w nadzorze nad przepisami rozporządzenia.

Najważniejszą kwestią, na jaką wskazano w zgłoszeniach było precyzyjne i jasne zdefiniowanie zadań regulatorów UKE i UOKiK, aby ściśle i skutecznie współpracowały ze sobą podczas wykonywania swoich zadań.

Uwagi dotyczące „Przyznawania statusu zaufanego podmiotu sygnalizującego” wskazywały na istniejące organizacje gotowe do podjęcia się roli podmiotów sygnalizujących w różnych obszarach, które mogłyby się podjąć tych zadań. PIIT poparła przypisanie poszczególnych podmiotów sygnalizujących do określonych obszarów nielegalnych treści.

Pojawiły się też uwagi dotyczące kwestii prowadzenia postępowania w sprawach naruszenia obowiązków wynikających z Rozporządzenia. Poparto kierunek, by określić jednolitą procedurę kontrolną. Miałaby ona być prowadzona niezależnie od tego, który organ właściwy (UKE lub UOKiK) by się tym zajmował.

Dostrzeżono, że w poddanych pod konsultacje założeniach brakuje precyzyjnej informacji, czy postępowanie odwoławcze będzie dokonywane w trybie sądowo-administracyjnym.

Głosy sceptyczne dotyczyły powierzenia Prezesowi UKE – jako koordynatorowi ds. usług cyfrowych – prawa wytaczania powództwa na rzecz odbiorcy usługi z tytułu naruszenia przepisów rozporządzenia.

Więcej zgłoszonych uwag wraz z odnotowaniem, które podmioty jakie stanowiska obrały, można znaleźć w rządowym dokumencie „Podsumowanie wyników konsultacji założeń wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych w Polsce”:

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...