Wyniki finansowe NASK

186
NASK

W roku 2020 NASK BIP uzyskał 130,6 mln zł przychodów oraz 26,6 mln zł zysku netto. Takie dane opublikowała Cyfryzację KPRM w sprawozdaniu.

Wynik finansowy NASK się poprawił, chociaż przychody spadły. Wynika to z licznych dotacji publicznych, których NASK jest beneficjentem, a które znacznie przekraczają jego przychody.

Chociaż NASK zanotował 293 mln zł straty na sprzedaży, to jednocześnie otrzymał dotacje w wysokości prawie 332 mln zł. Są to pieniądze na funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i inne zlecone przez resort cyfryzacji projekty np. dotyczące cyberbezpieczeństwa.

Sprzedaż NASK to spadek o 22 proc. w stosunku do roku 2019.

Pojawił się również wzrost kosztu usług obcych w 2020 r.

Stabilne przychody NASK około 70 mln zł rocznie pochodzą z utrzymywania rejestru domen .pl.

Jednostka cały czas się rozrasta, na co wskazuje wzrost kosztów zatrudnienia. W 2020 r. jest to wzrost o 18 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Na koniec roku zatrudnionych było 750 osób.

Źródło: telko.in