Wstępne wyniki trzeciego WiFi4EU

392

 

Trzecie zaproszenie do składania wniosków w sprawie WiFi4EU odbyło się w dniach 19–20 września 2019 r. Komisja Europejska otrzymała ponad 11 000 wniosków ze wszystkich krajów uczestniczących. Przy budżecie wynoszącym 26,7 mln EUR Komisja rozdzieli 1780 voucherów w gminach europejskich, aby stworzyć bezpłatną sieć Wi-Fi w miejscach publicznych.

Zainteresowanie gmin na trzecie WiFi4EU było  imponujące. Ponad 2000 gmin zgłosiło się w ciągu pierwszych 2 sekund od otwarcia konkursu – 19 września. Do końca okresu składania wniosków w dniu 20 września Komisja otrzymała ponad 11 000 wniosków ze wszystkich krajów uczestniczących z 25 000 zarejestrowanych gmin. Liczba wniosków jest ponad sześciokrotnie większa niż liczba dostępnych voucherów.

Pierwsze i drugie połączenie WiFi4EU przyznało ogółem 6200 voucherów gminom w całej Europie. Voucher WiFi4EU zapewnia stałą kwotę finansowania w wysokości 15 000 EUR na gminę, mającą na celu wsparcie instalacji najnowocześniejszego sprzętu Wi-Fi w centrach życia społecznego, takich jak ratusz, biblioteki publiczne, muzea, parki publiczne lub kwadraty, aby zapewnić swoim obywatelom i odwiedzającym bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Co dalej? 

Po zamknięciu możliwości  składania wniosków Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA), agencja wykonawcza Komisji, odpowiedzialna za wdrażanie programu WiFi4EU, dokonuje niezbędnych kontroli dopuszczalności i kwalifikowalności gmin.

Beneficjenci zostaną wybrani według kolejności zgłoszeń, zapewniając równowagę geograficzną. Każdy kraj uczestniczący ma zagwarantowane minimum 15 kuponów i może potencjalnie wygrać maksymalnie 142 kuponów.

[źródło: ec.europa.eu]