Wpłaty na rzecz PISF. O czym każdy operator telewizji kablowej powinien wiedzieć

fot. Pixabay

30 kwietnia Sejm uchwalił Tarczę Antykryzysową 3.0. Jedną ze zmian jest objęcie podatkiem  platform streamingowych. Danina ta zasili konto Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF).  Jarosław Straś, radca prawny, przypomina, że obowiązkiem tym są objęci operatorzy telewizji kablowej.

Przymusowe odosobnienie sprawiło, że większą popularnością cieszą się platformy VOD. Rząd postanowił ten fakt wykorzystać i objąć tego typu usługi podatkiem w wysokości 1,5 proc. Środki przeznaczone będą na Polski Instytut Sztuki Filmowej, który zgodnie z ustawą o kinematografii realizować ma zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w tym m.in. tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej.

Radca prawny przypomina, że dotychczas podmiotami zobowiązanymi do dokonywania wpłat na rzecz PISF w wysokości 1,5 proc. przychodów były m.in. podmioty prowadzące kina, nadawcy programu telewizyjnego, operatorzy platform cyfrowych, ale również operatorzy telewizji kablowych.

Zgodnie więc z ustawą o kinematografii operatorzy kablowi zobowiązani są do dokonywania wpłat na rzecz PISF-u. Opłata wynosi 1,5 proc. przychodu uzyskanego z tytułu przychodów pochodzących z opłat za dostęp do reemitowanych programów telewizyjnych oraz świadczenia usług reemisji.

Źródło: okablowani.pl