WKPT: rynek telekomunikacyjny w czasie pandemii

Podczas panelu dotyczącego rynku telekomunikacyjnego w obliczu drugiej fali pandemii Konrad Baranowski, wiceprezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej postawił tezę, że duże środki przekazywane branży z funduszy unijnych nie pozwalają jej rozwijać się w sposób organiczny.

Przedstawiona z perspektywy przedstawicieli KIKE sytuacja wygląda następująco: sieci budowane były z pewną nadmiarowością, jednak w czasie gdy ich użytkownicy postrzegali 100 MB/s jako pasmo więcej niż wystarczające. Dostawcy Internetu obserwowali średnie wykorzystanie przepustowości łącz w ciągu dnia na poziomie 10-20 proc., a wieczorny szczyt ruchu oscylował wokół 30-50 proc. Zapasy przepustowości miały wystarczyć na kolejne lata, a pandemia wywołała w tym zakresie rewolucję.

Aleksandra Kwiatkowska, dyrektor Biura rozwoju Instrumentów Finansowych Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawiła następnie ułatwienia w zakresie oferowanych w czasie pandemii pożyczek wspierających operatorów (można o nie zabiegać do końca roku, lecz możliwość ta powinna zostać już niebawem przedłużona o kolejne pół roku). Problemem zdaniem Piotra Wiąckiewicza z KIKE jest jednak zaostrzenie warunków oceny przez pośredników (banki) udzielające pożyczek.

Agnieszka Gładysz, dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaznaczyła, że w ostatnich miesiącach odnotowane zostało zwiększone zapotrzebowanie zarówno na Internet, jak i na połączenia w sieciach telefonii mobilnej. UKE spodziewa się, że dane za rok 2020 pokażą wzrost wartości rynku telekomunikacyjnego oraz że w 2021 roku pojawi się silniejsza tendencja konsolidacji.

Krzysztof Kacprowicz, prezes Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych MEDIAKOM zaznaczył, że jego zdaniem branża telekomunikacyjna rzeczywiście odnotowuje obecnie wzrost przychodów, jednak koszty prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w ostatnich miesiącach wzrosły niewspółmiernie bardziej.