Konferencja KIKE – podsumowanie

Ostatnie dwa dni Wirtualnego Kongresu Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych zajęła XXVII Konferencja KIKE. Oprócz kwestii prawnych, szeroko omówionych przez prawników z kancelarii prawnych itB Legal poruszono kilka innych istotnych dla branży kwestii. 

– Raz w roku każda organizacja potrzebuje spotkania we własnym gronie, ale nasze drugie spotkanie w roku mogłoby stale odbywać się w szerszej formule – powiedział Karol Skupień, prezes KIKE. Podkreślił też, że wszystkich małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych łączą te same problemy; dyskryminacja pod względem wielkości, dostępu do technologii, czy w zakresie dostępu do infrastruktury. Podkreślił też, że duzi operatorzy wciąż mają lepsze stawki związane z dostępem do podbudowy słupowej i nie musieli wnosić tak wysokich opłat za dostęp do pasa drogowego jak wielu małych i średnich operatorów.

Taśma z UKE

Nagranie uczestnikom konferencji przesłał nowy prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

– Spotykamy się online, ale ta niedogodność dowodzi także, że jako sektor, w którym wszyscy działamy, budujemy nową, wirtualną przestrzeń korzystającą z dokonań transformacji cyfrowej, która wydarzyła się kilka lat temu i dzisiaj jest przez nas eksploatowana – podkreślił Jacek Oko. – Korzystają z niej nauczyciele, administracja, a także medycyna. Mimo ograniczeń funkcjonujemy, za co należą się podziękowania także operatorom telekomunikacyjnym należącym do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W kolejnych zdaniach prezes UKE kilkakrotnie odnosił się do sytuacji pandemicznej, podkreślał także otwartość wysłuchania pomysłów, rozwiązań i propozycji wypracowanych podczas kongresu, wspomniał także o trwających w urzędzie pracach nad rozwiązaniami w zakresie dostępu do podbudowy słupowej, co jest zapewne dobrą wiadomością dla wielu operatorów. Wydaje się jednak, że najważniejszym przekazem z jego krótkiego wystąpienia jest fakt, iż nowy prezes UKE rozumie, jak duża jest w Polsce liczba małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku telekomunikacyjnym i ma świadomość aktualnych problemów branży. 

Cyberbezpieczeńtwo w praktyce

Podczas bloku dotyczącego nowelizacji ustawy dotyczącej Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Łukasz Bazański z kancelarii itB Legal wypunktował także wady proponowanego rozwiązania. Podkreślił, że definicje w projekcie są nieostre, a proponowane rozwiązania mogą kosztować operatorów telekomunikacyjnych należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw po kilka milionów złotych. KIKE poinformowała już o tym w przedstawionym administracji rządowej stanowisku, podpierając się przy tym konkretnymi danymi zebranymi w ankiecie skierowanej do środowiska. Uczestnicy panelu zwrócili też uwagę, że debata dotycząca rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa trwa obecnie nie tylko w Polsce, a zaproponowane w pierwszej wersji przez naszego ustawodawcę regulacje należą na tym tle do najostrzejszych. Krzysztof Kacprowicz, prezes Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych MEDIAKOM, zwrócił też uwagę, że kraj w czasach globalnej gospodarki wielu producentów bazuje też na tych samych komponentach, więc proponowane przez ustawodawcę rozwiązania będą i tak nieskuteczne.

Rzecznik małych i średnich

Marek Woch z biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, występując w imieniu Adama Abramowicza, zaakcentował w swym wystąpieniu problemy małych i średnich przedsiębiorców związane z ograniczeniami związanymi z lockdownem gospodarki, które pośrednio dotykają także operatorów telekomunikacyjnych. Groźba utraty płynności finansowej dotyczy rzecz jasna w pierwszej kolejności tych branż, które są dziś zamknięte w związku z przepisami mającymi przeciwdziałać rozwijaniu się pandemii. Branże te nie działają jednak w odseparowaniu od innych podmiotów na rynku i są klientami lokalnych operatorów.

O pieniądzach 

Drugiego dnia konferencji Dominik Kopera, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawił też zarys planowanego finansowania inwestycji szerokopasmowych od 2021 roku. Zapewnił przy tym, że będą kontynuowane wydatki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (są na to jeszcze dodatkowe trzy lata), Funduszu Szerokopasmowego, a także planowanego w budżecie Unii Europejskiej Funduszu Odbudowy. Podkreślił przy tym, że cyfrowa transformacja jest jednym z priorytetów Funduszu Odbudowy i należy na nią przeznaczyć przynajmniej 20% wnioskowanych środków. KPRM zakłada, że w jego ramach doprowadzony zostanie szybki Internet (100 Mb/s i więcej) do ostatnich dwóch milionów gospodarstw (głównie w obszarach wiejskich), które nie mają jeszcze do niego dostępu. Opracowany został także projekt zapewniający szeroki dostęp do sieci 5G. Odpowiednie dokumenty mają zostać przekazane organom UE jeszcze w tym roku. Kontynuowany w nowej perspektywie budżetowej ma być także POPC (jako POPC 2).

Aleksandra Kwiatkowska, dyrektor Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiła ułatwienia w zakresie oferowanych w czasie pandemii pożyczek wspierających operatorów (można ubiegać się o nie do końca roku, lecz możliwość ta powinna zostać już niebawem przedłużona o kolejne pół roku). 

Krzysztof Kacprowicz, prezes Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych MEDIAKOM, zaznaczył natomiast, że jego zdaniem branża telekomunikacyjna rzeczywiście odnotowuje obecnie wzrost przychodów, jednak koszty prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w ostatnich miesiącach wzrosły niewspółmiernie bardziej.

Przyszłość

Tomasz Bukowski z Kancelarii Prawnej Media zaznaczył natomiast, że wielkimi krokami zbliża się moment uregulowania w Polsce stawek za zakańczanie połączeń telefonicznych w sieciach stacjonarnych odwlekany od 2010 roku zarówno przez rynek telekomunikacyjny, jak i przez wszystkich prezesów UKE.

Kończący kongres panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przedstawił możliwości, a wręcz wizje dotyczące tego, co może dać operatorom technologia DAI (ang. Dynamic Ad Insertion, czyli Dynamiczne Wstawianie Reklam) i inne nowe technologie.

– Prawo nie nadąża nad zmianami technologicznymi i trwa obecnie dyskusja o przyszłych regulacjach – zauważył Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. – Jesteśmy na przykład świadkami rozwoju platform OTT, czyli bazujących na otwartej sieci internetowej, co wywołuje też spory, na przykład w zakresie must carry/must offer, w których uczestnikiem jest także KRRiT.

Podczas kongresu wielokrotnie poruszano również temat ustawy prawo komunikacji elektronicznej, sprawozdawczości i dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej po wejściu w życie PKE, a Dorota Oniszczuk, naczelnik Wydziału Analiz Telekomunikacyjnych Departament Strategii i Analiz UKE, przedstawiła szczegóły badania dotyczącego korzystania z usług OTT z punktu widzenia konsumentów.

ISPortal i ICT Professional byli patronami medialnymi XXVII Konferencji KIKE.