TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Konferencja KIKE – podsumowanie

Ostatnie dwa dni Wirtualnego Kongresu Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych zajęła XXVII Konferencja KIKE. Oprócz kwestii prawnych, szeroko omówionych przez prawników z kancelarii prawnych itB Legal poruszono kilka innych istotnych dla branży kwestii. 

– Raz w roku każda organizacja potrzebuje spotkania we własnym gronie, ale nasze drugie spotkanie w roku mogłoby stale odbywać się w szerszej formule – powiedział Karol Skupień, prezes KIKE. Podkreślił też, że wszystkich małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych łączą te same problemy; dyskryminacja pod względem wielkości, dostępu do technologii, czy w zakresie dostępu do infrastruktury. Podkreślił też, że duzi operatorzy wciąż mają lepsze stawki związane z dostępem do podbudowy słupowej i nie musieli wnosić tak wysokich opłat za dostęp do pasa drogowego jak wielu małych i średnich operatorów.

Taśma z UKE

Nagranie uczestnikom konferencji przesłał nowy prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

– Spotykamy się online, ale ta niedogodność dowodzi także, że jako sektor, w którym wszyscy działamy, budujemy nową, wirtualną przestrzeń korzystającą z dokonań transformacji cyfrowej, która wydarzyła się kilka lat temu i dzisiaj jest przez nas eksploatowana – podkreślił Jacek Oko. – Korzystają z niej nauczyciele, administracja, a także medycyna. Mimo ograniczeń funkcjonujemy, za co należą się podziękowania także operatorom telekomunikacyjnym należącym do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W kolejnych zdaniach prezes UKE kilkakrotnie odnosił się do sytuacji pandemicznej, podkreślał także otwartość wysłuchania pomysłów, rozwiązań i propozycji wypracowanych podczas kongresu, wspomniał także o trwających w urzędzie pracach nad rozwiązaniami w zakresie dostępu do podbudowy słupowej, co jest zapewne dobrą wiadomością dla wielu operatorów. Wydaje się jednak, że najważniejszym przekazem z jego krótkiego wystąpienia jest fakt, iż nowy prezes UKE rozumie, jak duża jest w Polsce liczba małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku telekomunikacyjnym i ma świadomość aktualnych problemów branży. 

Cyberbezpieczeńtwo w praktyce

Podczas bloku dotyczącego nowelizacji ustawy dotyczącej Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Łukasz Bazański z kancelarii itB Legal wypunktował także wady proponowanego rozwiązania. Podkreślił, że definicje w projekcie są nieostre, a proponowane rozwiązania mogą kosztować operatorów telekomunikacyjnych należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw po kilka milionów złotych. KIKE poinformowała już o tym w przedstawionym administracji rządowej stanowisku, podpierając się przy tym konkretnymi danymi zebranymi w ankiecie skierowanej do środowiska. Uczestnicy panelu zwrócili też uwagę, że debata dotycząca rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa trwa obecnie nie tylko w Polsce, a zaproponowane w pierwszej wersji przez naszego ustawodawcę regulacje należą na tym tle do najostrzejszych. Krzysztof Kacprowicz, prezes Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych MEDIAKOM, zwrócił też uwagę, że kraj w czasach globalnej gospodarki wielu producentów bazuje też na tych samych komponentach, więc proponowane przez ustawodawcę rozwiązania będą i tak nieskuteczne.

Rzecznik małych i średnich

Marek Woch z biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, występując w imieniu Adama Abramowicza, zaakcentował w swym wystąpieniu problemy małych i średnich przedsiębiorców związane z ograniczeniami związanymi z lockdownem gospodarki, które pośrednio dotykają także operatorów telekomunikacyjnych. Groźba utraty płynności finansowej dotyczy rzecz jasna w pierwszej kolejności tych branż, które są dziś zamknięte w związku z przepisami mającymi przeciwdziałać rozwijaniu się pandemii. Branże te nie działają jednak w odseparowaniu od innych podmiotów na rynku i są klientami lokalnych operatorów.

O pieniądzach 

Drugiego dnia konferencji Dominik Kopera, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawił też zarys planowanego finansowania inwestycji szerokopasmowych od 2021 roku. Zapewnił przy tym, że będą kontynuowane wydatki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (są na to jeszcze dodatkowe trzy lata), Funduszu Szerokopasmowego, a także planowanego w budżecie Unii Europejskiej Funduszu Odbudowy. Podkreślił przy tym, że cyfrowa transformacja jest jednym z priorytetów Funduszu Odbudowy i należy na nią przeznaczyć przynajmniej 20% wnioskowanych środków. KPRM zakłada, że w jego ramach doprowadzony zostanie szybki Internet (100 Mb/s i więcej) do ostatnich dwóch milionów gospodarstw (głównie w obszarach wiejskich), które nie mają jeszcze do niego dostępu. Opracowany został także projekt zapewniający szeroki dostęp do sieci 5G. Odpowiednie dokumenty mają zostać przekazane organom UE jeszcze w tym roku. Kontynuowany w nowej perspektywie budżetowej ma być także POPC (jako POPC 2).

Aleksandra Kwiatkowska, dyrektor Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiła ułatwienia w zakresie oferowanych w czasie pandemii pożyczek wspierających operatorów (można ubiegać się o nie do końca roku, lecz możliwość ta powinna zostać już niebawem przedłużona o kolejne pół roku). 

Krzysztof Kacprowicz, prezes Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych MEDIAKOM, zaznaczył natomiast, że jego zdaniem branża telekomunikacyjna rzeczywiście odnotowuje obecnie wzrost przychodów, jednak koszty prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w ostatnich miesiącach wzrosły niewspółmiernie bardziej.

Przyszłość

Tomasz Bukowski z Kancelarii Prawnej Media zaznaczył natomiast, że wielkimi krokami zbliża się moment uregulowania w Polsce stawek za zakańczanie połączeń telefonicznych w sieciach stacjonarnych odwlekany od 2010 roku zarówno przez rynek telekomunikacyjny, jak i przez wszystkich prezesów UKE.

Kończący kongres panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przedstawił możliwości, a wręcz wizje dotyczące tego, co może dać operatorom technologia DAI (ang. Dynamic Ad Insertion, czyli Dynamiczne Wstawianie Reklam) i inne nowe technologie.

– Prawo nie nadąża nad zmianami technologicznymi i trwa obecnie dyskusja o przyszłych regulacjach – zauważył Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. – Jesteśmy na przykład świadkami rozwoju platform OTT, czyli bazujących na otwartej sieci internetowej, co wywołuje też spory, na przykład w zakresie must carry/must offer, w których uczestnikiem jest także KRRiT.

Podczas kongresu wielokrotnie poruszano również temat ustawy prawo komunikacji elektronicznej, sprawozdawczości i dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej po wejściu w życie PKE, a Dorota Oniszczuk, naczelnik Wydziału Analiz Telekomunikacyjnych Departament Strategii i Analiz UKE, przedstawiła szczegóły badania dotyczącego korzystania z usług OTT z punktu widzenia konsumentów.

ISPortal i ICT Professional byli patronami medialnymi XXVII Konferencji KIKE.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...