Wirtualizacja usług i procesów na kolejnym spotkaniu MeetIT w Katowicach

W czwartek 11 czerwca odbędzie się w Katowicach po raz trzynasty spotkanie z cyklu MeetIT. Tym razem tematem będzie “Wirtualizacja w praktyce: dziś i jutro”. Program spotkania został podzielony jak zwykle na dwa bloki. Pierwszy, merytoryczny, obejmujący prezentacje dotyczące wirtualizacji usług i procesów biznesowych oraz zagadnień bezpieczeństwa. Drugim będzie blok “Spoza IT”, gdzie prelekcja dotyczyć będzie roli informatyki jako “oręża wojny o wynik”.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny po wcześniejszym zarejestrowaniu się przez stronę www.meetit.org.pl
Blok merytoryczny rozpocznie się prezentacją “Wirtualna rzeczywistość – rok przełomu” wprowadzającą uczestników w temat wirtualizacji i jej znaczenia dla realizacji usług i procesów. Kolejny prelegent rozwinie temat dotyczący wirtualizacji usług telefonii stacjonarnej. Uczestnicy dowiedzą się, czy przy obecnym rozwoju telekomunikacji potrzebna jest w ogóle tradycyjna centrala telefoniczna.
Dwie kolejne prezentacje dotyczyć będą wirtualizacji infrastruktury serwerowej i wskazówek dotyczących doboru sprzętu do realizacji tego typu zadań. W dalszej części spotkania rozwinięte zostanie zagadnienie tzw. usług w chmurze – m.in. archiwizacji danych, wirtualnych środowisk pracy oraz monitoringu IT.
Dodatkowo po raz pierwszy na spotkaniu MettIT pojawi się tematyka medyczna. Prezentacja dotyczyć będzie wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w treningu lekarzy.
W bloku “Spoza IT” rozwinięty zostanie wątek wykorzystania informatyki w zadaniach wymagających osiągnięcia określonych wyników, które potem podlegają ocenie.
Spotkanie MeetIT tradycyjnie zakończy się zaproszeniem prelegentów i publiczności do lokalu “Spencer Pub” (Katowice, ul. Wojewódzka 21), gdzie można będzie kontynuować dyskusję w nieformalnej atmosferze.
Spotkania MeetIT gromadzą osoby zainteresowane najnowszymi rozwiązaniami z zakresu informatyki i telekomunikacji, które są wykorzystywane w firmach i instytucjach. W programie każdego spotkania MeetIT przewidziane są prelekcje opisujące sposoby praktycznego wykorzystania oprogramowania i sieci komputerowych oraz urządzeń zapewniających dostęp do usług telekomunikacyjnych.
Dodatkowe informacje:
Joanna Piotrowska-Frymer
Koordynator ds. MeetIT
Tel.: 32 428 83 16, kom.: 783 720 003
E-mail: j.piotrowska@3s.pl
Źródło: MeetIT