Wikipedia, Google i Facebook – to najszybsze strony w polskim Internecie

387

 
Siódme badanie szybkości ładowania najpopularniejszych serwisów internetowych w Polsce, przeprowadzane przez firmę Hostersi, na podstawie ponad 4,7 tys. pomiarów wykazało, że najszybciej ładującymi stronami w 2016 r. są wikipedia.org (0,7 sek.), google.pl (1,0 sek.) oraz facebook.pl (1,3 sek.).
Wikipedia.org oraz google.pl to serwisy, które od 7 lat zajmują czołowe miejsca z najszybszymi czasami ładowania. Do pierwszej trójki ponownie wraca także facebook.pl.
Na przestrzeni ostatniego roku przyśpieszyły następujące serwisy: eska.tv (poprawa czasu ładowania aż o 46,3 sek.), interia.pl (poprawa o 9,8 sek.) oraz player.pl (poprawa o 8 sek.). Najgorzej w badaniu wypadły natomiast popularne portale:gazeta.pl (12. miejsce z wynikiem 14,4 sek.), wp.pl (13. miejsce z wynikiem 26,8 sek.) oraz cda.pl (14. miejsce z wynikiem 31 sek.).
Podstawą wyboru grupy badawczej był ranking TOP20 wydawców stron www z największą liczbą użytkowników ogółem – opracowany na podstawie badania PBI/Gemius za maj 2016 (najbardziej aktualny w momencie badania). Pomiary przeprowadzono przez 7 kolejnych dni, od 10.06.2016 do 16.06.2016. Szybkość ładowania poszczególnych serwisów mierzona była o stałych godzinach, z dwóch lokalizacji: Rybnika (Hostersi Data Center) i Warszawy. Aby zapewnić maksymalną wiarygodność otrzymanych wyników, dla każdego pomiaru przypadały 3 próby, których średnia arytmetyczna dała ostateczny wynik dla danego pomiaru.
Źródło: media2.pl
f94c50fd574ec2f607fe0d51207171b8