Wciąż brak ustawy o monitoringu wizyjnym

458
Businessman walking on a cable network

Rzecznik Praw Obywatelskich już od jakiegoś czasu próbuje zwrócić uwagę właściwych organów państwowych na to, że koniecznie trzeba podjąć prace legislacyjne w zakresie uregulowania monitoringu wizyjnego w Polsce. Ponadto próbuje także zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie niesie brak takiej regulacji dla praw i wolności obywateli.

Rzecznik Praw obywatelskich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zwracał się już kilkakrotnie. Jego zdaniem znalezienie równowagi między bezpieczeństwem a ochroną prywatności jest jednym z najważniejszych wyzwań w dobie rozwoju nowoczesnych technologii. Stosowne pisma do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kierował także Generalny Inspektor Danych Osobowych. Podkreślał, że brak regulacji dotyczących stosowania monitoringu narusza podstawowe prawa osób, które zostały nim objęte.
Konieczne jest zatem stworzenie ogólnych zasad i warunków dopuszczalności stosowania monitoringu, wideonadzoru, określenie celów, w jakich taki nadzór jest możliwy do stosowania, a także okres przechowywania nagrań i ich ewentualnego publikowania. Podobny raport przygotowała w 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli.