Wątpliwości wokół wytycznych do FERC i KPO

Niebawem odbędzie się walka o środki z PKO i FERC. Jednak zanim to nastąpi startujący o nie próbują ogarnąć gąszcz przepisów i zasad rządzących naborem w obu konkursach. Niektóre zapisy budzą wątpliwości, a opublikowane FAQ na stronie konkursu wcale nie uspokaja.

Wątpliwości budzi chociażby zapić z CPPC FAQ dla naboru FERC/KPO. Dotyczący finansowania projektu. Zapisano w nim, że w przypadku gdy “(…) Wnioskodawca nie posiada doświadczenia, wtedy musi przedstawić zdolność do finansowania całości projektu”. Jeśli Centrum nie zmieni decyzji związanej z tym zapisem, to może wyeliminować to z naboru w większości przypadkach małych i średnich operatorów.

Nie ma możliwości, ale też nie ma podstaw by oczekiwać takiego zabezpieczenia przez podmioty startujące w konkursach. Tym bardziej, że całość wartości projektu miałaby być zabezpieczona w terminie naboru wniosków czyli do 31 lipca.

Takie stawianie sprawy jest sprzeczne z komunikowanymi rynkowi warunkami udziału w konkursach. Miały być one osiągalne dla małych i średnich przedsiębiorców. Ponadto odpowiednie dokumenty mają być  złożone już na etapie wniosku.

Odpowiedź na pytania dotyczące tego zapisu nie budzi nadziei.

Chociaż w par. 14 ust. 3 i 6 wzoru umowy o udzielenie wsparcia finansowego ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco na całą kwotę dotacji i gwarancji bankowej na najwyższą kwotę zaliczki ma nastąpić przed pierwszą wpłatą. Jeśli jednak interpretacja tego zapisu zakłada, że ma to mieć miejsce przy składaniu dokumentów, to nie ma na to zbyt wiele czasu.

–  Pozostaje mieć nadzieję, że z uwagi na trwający sezon urlopowy odpowiedź nie została do końca przemyślana, zwłaszcza że na podobne pytanie (lecz odnoszące się do KPO), odpowiedź ma już swoje odzwierciedlenie w dokumentacji – stwierdza Łukasz Bazański, radca prawny z itB Legal.

Brzmi ona:

Wnioskodawca na etapie składania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w przypadku braku wystarczającego doświadczenia składa wyłączenie oświadczenie o sposobie finansowania przedsięwzięcia. Do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem nie załącza promesy lub gwarancji ubezpieczeniowej.

Możliwe zatem, że wyjaśnienia zapisów z FAQ jeszcze zmienią sytuację. Ale przeprowadzanie tego w taki sposób i na ostatnią chwilę nie budzi zaufania do rzetelności przygotowanych konkursów.

Źródło: okablowani.pl, kike.pl