TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

W Polsce 4,5 mln osób nigdy nie korzystało z internetu

Do 2025 roku w Polsce ma być powszechny dostęp do internetu przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jest to założenie Narodowego Planu Szerokopasmowego. Jednak obecnie 4,5 mln Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu. Takie dane podaje Federacja Konsumentów.

W trakcie pandemii uwypuklone zostały problemy z wykluczeniem cyfrowym w Polsce. Jej powody są dwojakie. Z jednej strony jest to kwestia techniczna braku dostępu do internetu, co można zlikwidować poprzez odpowiednią infrastrukturę. Z drugiej jednak strony jest to kwestia społeczna braku motywacji do korzystania z nowych technologii.

Według Narodowego Planu Szerokopasmowego w roku 2018 dostęp do internetu o przepustowości 100 Mb/s posiadało jedynie 19,3 proc. gospodarstw domowych. 71,7 proc. gospodarstw domowytch miało dostęp do internetu o przepustowości 30 Mb/s.

W UE wskaźnik ten wynosi 83,1 proc. Polska pod tym względem jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Jednak podejmowane działania w kwestii likwidacji tzw. białych plam mają tę sytuację zmienić.

– To, z czym jesteśmy najbardziej zaawansowani, to wymiar twardy, czyli dostęp do sieci i urządzeń. Z tym jest relatywnie dobrze. Obszarem, na którym powinniśmy się skupić, bez wątpienia jest wymiar kompetencyjny – mówi Witold Drożdż, członek zarządu ds. strategii w Orange Polska.

Według raportu Federacji Konsumentów „Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii” w Polsce 4,5 mln osób nigdy nie korzystało z internetu. 1,82 mln osób korzysta z niego jedynie sporadycznie.

Główną przyczyną jest brak dostępu do internetu – 67,7 proc., ale również brak odpowiednich umiejętności – 52 proc. Zbyt wysoki koszt sprzętu jako powód podało tylko 21,6 proc badanych.

Fundacja Stocznia przeprowadziła analizę, z której wynika, że prawie 22 proc. obszaru Polski cechuje duży potencjał wykluczenia społeczno-cyfrowego. W badaniu opierano się na takich wskaźnikach jak kondycja społeczna, demograficzna, ekonomiczna czy cyfrowa polskich gmin. Osoby najbardziej wykluczone cyfrowo to osoby najstarsze, o niskim poziomie wykształcenia i w złej sytuacji materialnej, w tym rodziny z dziećmi. Więcej osób niekorzystający z internetu mieszka na wsiach.

Dlatego wraz z upowszechnianiem dostępu do sieci szybkiego internetu, niezbędne jest wprowadzanie programu z zakresu edukacji cyfrowej.

– W obszarze podnoszenia kompetencji cyfrowych mamy zaplanowanych szereg programów, z których część została już ogłoszona, a niektóre dopiero będą. Jednym z nich są Laboratoria Przyszłości, czyli miliard złotych – co najmniej 300 zł na ucznia – dla wszystkich szkół podstawowych. Celem tego programu jest wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt typu drukarki 3D, mikrokontrolery wraz z lutownicami czy sprzęt do nagrywania, bo autoprezentacja też jest ważną kompetencją przyszłości. I to jest tylko początek – mówi Justyna Orłowska, dyrektor programu GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: biznes.newseria.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...