W końcu uregulowane podwieszanie światłowodów na słupach

światłowód na słupach

Tomasz Opolski, naczelnik Departamentu Regulacji UKE przeanalizował zmiany jakie wprowadziła decyzja Prezesa UKE w kwestii podbudowy słupowej i jej wykorzystaniem przez operatorów telekomunikacyjnych.  Decyzja była potrzebna także z uwagi na fakt, że obecnie udostępnianych jest jedynie 9 proc. słupów operatorów sieci dystrybucyjnych, a potrzeby są większe.

Chociaż obowiązki związane z umożliwieniem dostępu do istniejącej infrastruktury dla potrzeb sieci  telekomunikacyjnej zawarte są w prawie telekomunikacyjnym czy ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych od 10 lat, to jednak zapisy nie były wystarczające do uregulowania sytuacji na rynku.

Dane UKE wskazują, że operatorzy sieci dystrybucyjnych (OSD) zawarli do końca 2020 r. prawie 1900 umów na udostępnienie słupów dla umożliwienia podwieszenia infrastruktury telekomunikacyjnej. Przekłada się to na 600 tys. słupów niskiego i średniego napięcia, co daje jedynie 9 proc. z łącznej liczby 7 mln słupów, którymi dysponują OSD.

Światłowody na słupach energetycznych

Zapotrzebowanie jest znacznie większe, na co wskazują też dane UKE. Według nich szacuje się, że słupów niskiego napięcia trzeba udostępnić około 1,1 mln sztuk. Nie wynika to jedynie z działań własnych operatorów telekomunikacyjnych, ale też z inwestycjami realizowanymi w ramach POPC. KPRM podaje, że do grudnia 2020 r. beneficjentom projektów szerokopasmowych wypłacona 2,5 mln zł, a szybkie sieci obejmują już prawie 580 tys. gospodarstw domowych. 2 milionom gospodarstw  dostęp do internetu mają zapewnić środki POPC do 2023 r. Dodatkowo w tym samym okresie przyłączenie do szybkiego internetu miliona gospodarstw ma być wynikiem działań operatorów telekomunikacyjnych ze środków własnych.

To wszystko wymaga realnych rozwiązań także w obszarze dostępu do istniejących słupów. A stawka za korzystanie z nich była jednym z elementów do uregulowania.

– Prowadząc postępowania dotyczące ustalenia warunków zapewnienia dostępu do słupów OSD zapytaliśmy o bariery we współpracy zarówno PT, jak i OSD. PT wskazali na nieuzasadnione bądź nieproporcjonalne wymogi OSD w zakresie technicznych aspektów udostępniana słupów (np. każde prace wykonywane w technologii prac pod napięciem, obowiązek dokonania inwentaryzacji słupów i obliczeń wytrzymałościowych przez PT) czy też wymogi nie mające pokrycia w przepisach prawa (posiadanie pozwolenia na budowę) – pisze Tomasz Opolski, naczelnik Departamentu Regulacji UKE

Natomiast OSD podnosili temat konieczności zachowania możliwości dostaw energii elektrycznej na współdzielonych słupach i bezpieczeństwa z uwagi na prace wykonywane przy urządzeniach pod napięciem.

Dlatego wszyscy zainteresowani z niecierpliwością czekali na decyzje Prezesa UKE w tym zakresie, która pojawiła się 12 lutego 2021 roku. Określa ona warunki zapewnienia dostępu do słupów pięciu OSD (Tauron, innogy, PGE Dystrybucja, Enea i Energa) w tym ramowe procedury współpracy stron oraz zidentyfikowane we współpracy stron problemy. Wzorce umożliwią PT efektywny dostęp do infrastruktury i nie stanowią nadmiernego obciążenia dla OSD. Powinno to ograniczyć spory między stronami.

Rozstrzygnięcia te określają m.in. prawa i obowiązki stron, procedury zawierania i rozwiązywania umów, zasady dostępu do słupów i ich wykorzystania. Ustalone zostały też opłaty za dostęp do słupów niskiego napięcia na poziomie 1,73 PLN (opłata miesięczna per słup, per kabel) i średniego napięcia na poziomie 2,75 PLN (opłata naliczana jak przy słupach niskiego napięcia) – pisze dalej Tomasz Opolski.

Wysokość opłat według UKE odpowiada kosztom za utrzymaniem udostępnianej infrastruktury.

Regulacje wydane przez UKE mają umożliwić PT przyspieszenia procesu inwestycyjnego i redukcji jego kosztów dzięki wykorzystaniu istniejącej już infrastruktury. Natomiast OSD gwarantują dodatkowy przychód z posiadanej infrastruktury. Obie strony zyskują stabilność współpracy dzięki jasnym jej warunkom, które są ujednolicone dla całego obszaru kraju. Rozwiązania finalnie przyniosą korzyści użytkownikom, bo dzięki temu sieć telekomunikacyjna dotrzeć do niedostępnych dla siebie obecnie miejsc bez nadmiernego obciążania środowiska. Pozwoli to na świadczenie nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i szybszy cyfrowy rozwój Polski.

Źródło: https://www.uke.gov.pl/blog/


Czytaj także: