W Jędrzychowie nie chcą słupów światłowodowych

słup drewniany

W Jędrzychowie mieszkańcy mają zastrzeżenia do realizacji projektu „Zielonogórski Orange Światłowód”. Sieć powstaje na terenie Zielonej Góry, ale w Jędrzychowie uznano, że jest nieodpowiednio przeprowadzana. Chodzi o drewniane słupy, na których mają zawisnąć światłowody. Mieszkańcy oczekują poprowadzenia sieci w ziemi.

W ramach projektu „Zielonogórski Orange Światłowód” Orange Polska buduje na terenie Zielonej Góry sieć światłowodową. Mieszkańcy Jędrzychowa mają zastrzeżenia do sposobu przeprowadzonych prac. Mówią o prowizorce.

Orange Polska realizując projekt „Zielonogórski Orange Światłowód” nie spodziewał się chyba takich trudności. Mieszkańcy Jędrzychowa nie wykazują entuzjazmu, a mają swoje wymagania co do realizacji przedsięwzięcia.

– To normalne, że w XXI w., w mieście stawia się drewniane słupy i ciągnie przewody, żeby podłączyć ludzi do internetu? Przecież w innych częściach miasta kable prowadzone są w ziemi – zauważa pan Janusz Jabłoński, jeden z mieszkańców.

I rzeczywiście Orange postanowił podwiesić sieć światłowodową na drewnianych słupach ustawionych w pobliżu drzew.

– Dostawienie czterech nowych drewnianych słupów przy ul. Krzywej było spowodowane przede wszystkim zbyt dużą ilością istniejących sieci, brakiem możliwości dojścia doziemnego wskutek braku miejsca na posadowienie studni telekomunikacyjnej oraz bardzo małą szerokością pasa drogowego – wyjaśnia Monika Zapotoczna dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej.

Natomiast pan Janusz Jabłoński przypomina, że niedawno w Jędrzychowie zlikwidowano właśnie napowietrzną sieć elektryczną usuwając słupy betonowe. Teraz w to miejsce stawia się słupy drewniane.

Mieszkańców nie przekonuje też informacja o braku miejsca na instalacje w ziemi. Mówią o poboczach na ulicach Krzywej i Podwójnej. Proponują też kładzenie instalacji z użyciem lżejszego sprzętu. A stawianie drewnianych słupów uznają za wcale nie najlepsze, ale najtańsze rozwiązanie jakie wybrał operator.

– W pasach drogowych preferowane jest doziemne lokalizowanie (skablowanie) wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej. Linie napowietrzne a tym bardziej nowe słupy dopuszcza się tylko w wyjątkowych sytuacjach – przekonuje Monika Zapatoczna uznając, że ta sytuacja jest właśnie wyjątkowa.

Nie wiadomo, czy opór mieszkańców Jędrzychowa zmieni coś w planach realizatora projektu. Na stronie Orange można przeczytać : „W lutym 2022 r. planowane jest uruchomienie lokalnej pętli abonenckiej w Zielonej Górze.” Z czego wynika, że dokończenie sieci jest bliskie i nie ma planów zmiany jej prowadzenia.

Źródło:gazetalubuska.pl