V posiedzenie Rady Zarządzającej ECCC Governing Board

gov.pl

W marcu tego roku w Warszawie odbyło się V posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa. Posiedzenie poprzedzono spotkaniem sieci krajowych ośrodków kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (NCC).

Posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa otworzył minister Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Podkreślił on międzynarodowe znaczenie Polski w obszarze cyberbezpieczeństwa. Głownie w obliczu wojny w Ukrainie. Cieszyński mówił też o działaniach podejmowanych przez  przez ECCC i krajowe ośrodki kompetencji cyberbezpieczeństwa.

Uczestników i uczestniczki spotkania powitał również Wojciech Pawlak, dyrektor Dyrektora NASK – PIB. To w siedzibie NASK odbyło się spotkanie. Głównym punktem posiedzenia było przyjęcie przez Radę Programu działań -Strategic Agenda. Określa ona kierunki i priorytety działań Centrum. Nastąpiło również zapoznanie z wynikami ustaleń podjętych podczas spotkania sieci NCC oraz z wynikami prac grup roboczych ECCC.

Centrum Kooperacji we współpracy z siecią krajowych ośrodków koordynacji podejmuje działania w kierunku wzmocnienia europejskiego potencjału cyberbezpieczeństwa, ale także doskonałości badawczej i konkurencyjności przemysłu.

W Radzie Zarządzającej Centrum zasiadają przedstawiciele i przedstawicielki państw członkowskich – 27 osób,  Komisji Europejskiej -2 osoby i Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa – ENISA -1 osoba. Przedstawicielką Polski w Radzie jest Katarzyna Prusak – Górniak, Szefowa Referatu Cyfryzacji w Stałym Przedstawicielstwie w Brukseli.

Katarzyna Prusak – Górniak jest także Wiceprzewodniczącą Rady Komisji. Prewodniczącym jest Pascal Steichen z Luksemburga. Nominacje na stanowiska miały miejsce w lutym 2021 r.

Źródło: gov.pl