Ustawa o systemie bezpieczeństwa. Rzecznik MŚP przedstawia uwagi

Konieczność dostosowania ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa do Konstytucji Biznesu – to jedna z uwag rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik MŚP zgłosił uwagi do projektu ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Rzecznik MŚP zgłosił Ministrowi Cyfryzacji swoje uwagi i zastrzeżenia do projektu. W szczególności zwrócił uwagę, że projekt wymaga dostosowania jego rozwiązań do zasad Konstytucji Biznesu, w szczególności zasady proporcjonalności i adekwatności.
Rzecznik wskazał, że Konstytucja Biznesu ma charakter gwarancyjny dla ok. 6000 mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej. Ma to istotne znaczenie, bowiem nakładanie obowiązków w zakresie cyberbezpieczeństwa wiąże się z istotnymi nakładami, co stanowi istotne obciążenie głównie dla najmniejszych firm krajowych. Dlatego uzasadnienie do projektu powinno zostać uzupełnione o przewidywany wpływ projektu na sektor MŚP.

Jednocześnie rzecznik zwrócił uwagę, że równolegle do projektu ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa procedowany jest projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej, dlatego aby uniknąć wprowadzenia sprzecznych uregulowań z dotyczącymi bezpieczeństwa sieci i usług w ocenie Rzecznika MŚP regulacje te powinny zostać określony w sposób kompleksowy, jednoznaczny oraz spójny w jednym akcie prawnym.

Źródło: Rzecznik MŚP