Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Ustawa o otwarciu danych w Senacie

Sejm uchwalił dziś ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Dostosowuje ona polskie prawo do przepisów EU w tych kwestiach. Teraz ustawa trafi do Senatu.

– Po wejściu w życie nowych przepisów jeszcze więcej danych będzie mogło zostać wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego. Rozwiązania te stworzą kompleksowe otoczenie regulacyjne oparte na trzech filarach: organizacyjnym, instytucjonalnym oraz technicznym – mówi minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

Dzięki rozwiązaniom zawartych w ustawie zwiększy się podaż danych publicznych dostępnych do ponownego wykorzystania.

Najważniejszymi rozwiązaniami przyjętymi przez sejm są:
– wprowadzenie kategorii danych o wysokiej wartości – ich wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Będą one musiały być udostępniane bezpłatnie i w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).
– zobowiązane do udostępniania podmioty będą to musiały wykonać niezwłocznie po zgromadzeniu danych
– ponownym wykorzystaniem objęte są dane badawcze w zakresie, w jakim dane te zostały wytworzone lub zgromadzone w  ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych
– pojawiły się nowe rozwiązania na portalu dane.gov.pl, który jest portalem do dostępu do zasobów informacji sektora publicznego i Programu otwierania danych

Przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątki stanowią niektóre artykuły ustawy, które mają odrębne terminy obowiązywania.

Źródło: gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProffesional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

Najnowsze

Autonomiczne pojazdy w Jaworznie

Autonomiczne pojazdy i sposoby na ich wszechstronne wykorzystanie to rozwiązanie światowe, które trafia także...

1500 osób straci pracę w Spotify

Kolejna fala zwolnień Spotify. Ten największy serwis stremujący muzykę już w styczniu zwolnił 600...

Superkomputer dla każdego! Czy to możliwe?

Amazon postanowił wyjść naprzeciw tym, którzy marzą o nim lub potrzebują  superkomputera. Nie trzeba...

Hawe zacieśnia współpracę z Infinerą 

Hawe Telekom wzmacnia współpracę z Infinerą – amerykańską firmą technologiczną działającą w obszarze łączności....