UOKiK: UPC musi zapłacić 33 mln zł grzywny

364

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na UPC Polska prawie 33 mln zł kary i nakazał zwrócić klientom niesłusznie naliczone opłaty. UOKiK zadecydował, że operator bez uzasadnienia podnosił stawki abonamentu, pobierał opłatę za wizytę technika i jednostronnie zmieniał listy oferowanych kanałów.

W trakcie postępowania regulatora ustalono, że UPC Polska gwarantował tylko liczbę kanałów telewizyjnych o określonej tematyce, a nie konkretne programy wskazane w wykazie. Działo się to, ponieważ operator przyznał sobie prawo do dowolnej i jednostronnej zmiany kanałów lub mógł je usunąć w trakcie trwania umowy, co potwierdzają skargi konsumentów.

UPC Polska przy umowach na czas nieokreślony zastrzegał, bez podania przyczyny, że ma prawo podnieść opłatę abonamentową raz w roku od 5 do 8 zł. Również wizytę technika operator oceniał arbitralnie jako niezasadną (i pobierał 50 zł opłaty).

Urząd oprócz kary, nałożył także szereg działań rekompensacyjnych: zwrot opłat za podwyżki abonamentu i nieuzasadnione wezwanie technika oraz przywrócenie wyłączonych kanałów telewizyjnych, jeżeli nadal są dostępne w ofercie spółki.

[źródło: Wirtualne Media]