UOKiK. T-Mobile ma zwrócić niewykorzystane pieniądze z kont pre-paid

499
fot. Facebook.com / T-Mobile

T-Mobile Polska musi zwrócić niewykorzystane pieniądze z kont pre-paid. Taką decyzję podjął prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W toku są postępowania wobec Orange Polska i P4. Już wcześniej za podobne praktyki został ukarany Polkomtel, operator Plusa.

UOKiK sprawdza, czy najwięksi operatorzy komórkowi oddają konsumentom niewykorzystane pieniądze, gdy minie ważność konta na kartę. W styczniu 2020 r. olbrzymia kara (20 mln zł) została nałożona na Polkomtel.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK uważa, że „konsumenci nie mogą tracić niewykorzystanych środków zgromadzonych na koncie pre-paid z powodu braku kolejnego doładowania. To utrudnianie zmiany operatora, co jest zakazane przez Prawo Telekomunikacyjne. Także Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej nakazuje operatorom uczciwie rozliczać się z konsumentami przy zmianie dostawcy usług”.

T-Mobile nie został obciążony karą, ale obowiązkiem zwrotu niewykorzystanych pieniędzy. Kwestia zwrotu niewykorzystanych środków z konta na kartę przy wyborze nowej firmy telekomunikacyjnej jest już uregulowana na poziomie unijnym. W grudniu 2018 r. wszedł w życie Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Jest w nim przepis, zgodnie z którym przy zmianie operatora dotychczasowi dostawcy usług pre-paid muszą na wniosek konsumenta zwrócić pozostałe na koncie środki.

T-Mobile musi więc zmienić regulamin świadczonych usług, a także wprowadzić procedurę zwrotu pozostałych na koncie pre-paid pieniędzy. Ma to nastąpić w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. Do tego czasu spółka musi także poinformować wszystkich klientów usług przedpłaconych o wprowadzeniu procedury zwrotu niewykorzystanych środków, przy czym osoby po 65. roku życia dowiedzą się o swoich nowych uprawnieniach z wiadomości SMS lub telefonicznie.

O zwrot pieniędzy mogą ubiegać się obecni lub nowi klienci, którzy w chwili złożenia wniosku mają co najmniej 6-miesięczny staż w T-Mobile Polska. Konsument musi złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanych środków w ciągu 30 dni od wygaśnięcia ważności konta lub zmiany operatora. Może to zrobić pisemnie, e-mailem lub poprzez telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Abonenta

Zgodnie z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej spółka może pobrać opłatę manipulacyjną – na podstawie decyzji zobowiązującej jej wysokość nie może jednak przekroczyć kwoty dwudziestu złotych. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku, pieniądze zostaną przelane na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy. Klient może także zdecydować o przekazaniu środków na jego inne konto w T-Mobile.

W razie problemów i niejasności zawsze można skorzystać z pomocy urzędników UOKiK.

Źródło: UOKiK