UOKiK sprawdzi współpracę nadawców i operatorów TV oraz opłaty za reemisję.

382

 

Zgodnie z informacją podaną przez Wirtualne Media, Urząd Kontroli Konkurencji i Konsumentów zapowiedział, że sprawdzi współpracę nadawców i operatorów telewizyjnych, m.in. w zakresie opłat za reemisję programów (Operatorzy kablowi na początku lipca br. otrzymali od Polsatu informację o zwiększeniu ceny za retransmisję kanałów. Jak wynikało z naszych informacji, nadawca miał też zażądać włączenia 24 z 28 retransmitowanych programów do pakietu podstawowego). 

Marek Niechciał, prezes UOKiK:

Otrzymaliśmy liczne sygnały o nieprawidłowościach. Zbadamy sposób kalkulacji cen za reemisję programów oraz powiązania praw do reemisji programów telewizyjnych z innymi programami lub usługami. Pierwsze zapytania do nadawców już wyszły

Zbadane mają również zostać również sygnały o ograniczeniach nakładanych na operatorów przez nadawców, np. dotyczących swobody operatora do decydowania o umieszczeniu danego programu w pakiecie podstawowym lub premium.

[źródło: Wirtualne Media]