UOKiK: Korporacje uzyskały przewagę nad organami regulacyjnymi

Podczas swojego wystąpienia na konferencji Impact’21 prezes UOKiK Tomasz Chróstny skomentował sytuację na rynku cyfrowym. Jego zdaniem europejskie urzędy antymonopolowe muszą współpracować, by stawić czoła światowym gigantom technologicznym.

Szczególne zmiany zaszły w zachowaniu klientów. Wielu z nich jest zadowolonych z oferowanych darmowych rozwiązań przez ogromne korporacje. Chróstny podkreśla, że stoi za tym też mroczna strona, w tym zbieranie danych osobowych przez firmy.

UOKiK chce zająć właśnie powyższym problemem. Będzie to wymagało pracy. “Widzimy, że biznes ma absolutną przewagę i to przewagę konkurencyjną nad regulatorami w wykorzystaniu danych” – powiedział urzędnik.

Na pomoc regulatorom ma przyjść unijny dokument Digital Markets Act (Akt o rynkach cyfrowych). Chróstny dodaje: “To unikatowe narzędzie, które rozwiązuje wiele problemów, ale przede wszystkim te problemy identyfikuje. Najważniejsze jest to, że egzekwowanie tego prawa odbywa się na poziomie krajowych urzędów ochrony konkurencji”.

Kluczowa będzie też współpraca organów regulacyjnych na poziomie międzynarodowym.

Źródło: bankier.pl