UOKiK i zarzuty wobec Play

39

Tym razem  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  stawia Play zarzuty ws. utraty rabatu za e-fakturę. Takie odbieranie nabytych ulg dotyczyło sytuacji, w których klient nie opłacił w terminie abonamentu lub innych opłat wskazanych na rachunku.

UOKiK opisał w komunikacie sytuację. Sieć Play oferowała rabat klientom rezygnujących z faktur papierowych i decydującym się na e-faktury. Rabat wynosił 5 zł miesięcznie. Jednak dotyczy tylko terminowych płatności, gdyż w przypadku spóźnienia się z płatnością – rabat przepada.

Oprócz abonamentu na fakturach były inne opłaty za usługi dodatkowe, a cała sytuacja z rabatem dotyczyła nie tylko płatności za sam abonament, ale również za te inne wyszczególnione usługi. Klient mógł odzyskać rabat po zapłaceniu zaległych płatności i terminowym opłaceniu kolejnej e-faktury. Operator mógł też naliczać odsetki za opóźnienie płatności.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  uznaje, że takie działanie może naruszać zbiorowe interesy konsumentów.

Operator zastrzegł sobie możliwość podwójnego karania abonentów, którzy nie uiszczają płatności w terminie. Po pierwsze, poprzez odsetki za opóźnienie. Po drugie, poprzez utratę rabatu, którego wysokość może przewyższać dozwolone prawem w takiej sytuacji odsetki. Spółka może odnosić też dodatkową korzyść – nadal nie ponosi kosztów związanych z wystawianiem i wysyłką papierowych faktur, chociaż abonent stracił zniżkę z tego tytułu – wyjaśniono w komunikacie UOKiK.

Wielu klientów w sytuacji utraty zniżek z tytułu korzystania z e-faktury wycofywało zgodę na ten sposób rozliczania.

– Utrata rabatu za nieopłacenie faktury w terminie ma charakter kary umownej. Tymczasem, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy mogą zastrzegać tego rodzaju sankcje jedynie w przypadku zobowiązań niepieniężnych. Dlatego wszcząłem postępowanie przeciwko P4 –  mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: wirtualnemedia.pl

ODPOWIEDŹ spółki P4:

Stosowany przez Play mechanizm nie jest karą umowną – spółka udziela rabatu po spełnieniu określonych warunków. Klienci otrzymują zniżkę na abonament po spełnieniu obu warunków: wyrażeniu zgody na wygodną i przyjazną środowisku e-fakturę oraz dokonywaniu terminowych płatności. W sytuacji, gdy którykolwiek z nich nie jest spełniony rabat nie jest przyznawany. Natomiast jeśli w kolejnym miesiącu abonent spełni oba warunki to ponownie zyskuje prawo do zniżki.

Jest to powszechnie stosowana na rynku praktyka, która premiuje nowoczesne, ekologiczne podejście oraz uiszczanie zobowiązań zgodnie z terminami określonymi w umowie.

Należy też podkreślić, że konstrukcja rabatu stosowana w umowach Play była przedmiotem analizy Prezesa UOKiK tuż po jej wprowadzeniu. W grudniu 2015 roku postępowanie wyjaśniające w tej sprawie zostało zamknięte, a Urząd przez kilka lat nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.

Jako spółka stosujemy się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa.