UOKiK bada usługę Vectry

46
VECTRA

Vectra jest kolejną spółką telekomunikacyjną, której UOKiK postawił zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Firma włączała dodatkowe płatne usługi bez wyraźniej zgody klientów.

Postępowanie wobec spółki Vectra wszczął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawa dotyczy automatycznego uruchamiania w niektórych ofertach promocyjnych usługi dodatkowej „Bezpieczny Internet”. Klienci nie byli informowani o tym, ze uruchomienie usługi wiąże się z pobieraniem za nią płatności.

Sytuacja trwała do 11 maja 2020 roku, a usługa kosztowała 6,90 zł miesięcznie.

– Przedsiębiorca najpóźniej w chwili zawierania umowy musi uzyskać zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne świadczenie, czyli w tym przypadku poza abonament. Ta zgoda nie może być dorozumiana, musi być jasna i wyraźna. Konsument musi mieć też realny wybór i możliwość odmowy, jeśli proponowana usługa dodatkowa jest mu niepotrzebna – wyjaśnia  Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Konsultanci Vectry informowali tylko o usłudze „Bezpieczny Internet” w trakcie rozmowy telefonicznej. Mówili o możliwości rezygnacji z usługi, jednak nie pytali o zgodę na jej aktywowanie.

Uruchomienie płatnej usługi dodatkowej „Bezpieczny Internet” było też konieczne do zawarcia umowy w ofercie promocyjnej.

Od 11 maja 2020 roku Vectra przed uruchomieniem usługi „Bezpieczny Internet” pyta konsumentów o wyraźną zgodę. Jednak od klientów, którzy mieli aktywowaną usługę na wcześniejszych zasadach, nadal pobierane są opłaty.

Prezes UOKiK poinformował spółkę, że powinna usunąć skutki naruszenia interesów konsumentów i wynagrodzić im straty.

Vectra nie przedstawiła propozycji wystarczająco odpowiadających na to wezwanie. Dlatego UOKiK wszczął wobec niej postępowanie. Może ono zakończyć się nałożeniem na spółkę kary w wysokości do 10proc. rocznego obrotu.

Źródło: telepolis.pl