UODO. Polska firma ukarana w transgranicznym postępowaniu

422
fot. Pixabay

Niemiecki obywatel złożył skargę dotyczącą nielegalnego wykorzystania jego danych przez polską spółkę. Sprawę z urzędu ochrony danych w Nadrenii-Palatynacie przejął polski Urząd Ochrony Danych Osobowych i nałożył karę na firmę z Jeleniej Góry w kwocie 15 tys. zł. To pierwsze takie postępowanie transgraniczne.

Firma East Power z Jeleniej Góry zajmuje się pośrednictwem pracy i zarządzaniem zasobami ludzkimi na terenie Polski i Niemiec. Została ona oskarżona przez mężczyznę z Niemiec o nielegalne wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

Prezes UODO nałożył karę w kwocie 15 tys. za niedopilnowanie spraw związanych z RODO. W tym przypadku spółka została ukarana nie tylko za nieprawidłowe wykorzystanie danych skarżącego, ale również brak współpracy East Power z Prezesem UODO, który dwukrotnie próbował skontaktować się z firmą z Jeleniej Góry, zwracając się do niej z pytaniami i próbując ustalić na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu i zakresie spółka aktualnie przetwarza dane osobowe skarżącego oraz z jakiego źródła dane te pozyskała. Czy skarżący zwrócił się z żądaniem usunięcia jego danych osobowych przez spółkę. Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej, nie zastosowano się do jego żądania.

Z informacji, do których dotarł Niebezpiecznik wynika, że firma unikała odpowiedzi, a kiedy w końcu przygotowała odpowiedź, była ona niepełna i wewnętrznie sprzeczna. UODO stwierdził, że firma nie chce współpracować i lekceważy obowiązki wynikające z RODO. 

„Sankcje nakładane przez Prezesa UODO w postaci administracyjnych kar pieniężnych mają na celu zdyscyplinowanie administratorów i podmiotów przetwarzających. Lekceważenie przez nich obowiązków związanych ze współpracą z Prezesem UODO prowadzi bowiem do przedłużania prowadzonych przez niego postępowań. W ten sposób utrudniona jest realizacja praw osób, których dane osobowe są naruszane” – tłumaczy UODO.

W ten sposób urząd pokazał, że unikanie odpowiedzi albo przeciąganie sprawy w czasie, nie przynosi skutków. East Power ma jednak prawo odwołać się od decyzji, wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dostarczenia decyzji Prezesa UODO.

Źródło: UODO