TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Unia Europejska a IoT

Internet Rzeczy (IoT) umożliwia łączenia świata fizycznego z wirtualnym. To innowacyjne rozwiązania do tworzenia inteligentnego środowiska, a technologie IoT są w czołówce cyfrowej transformacji gospodarki światowej. Dlatego Unia Europejska współpracuje z przemysłem, organizacjami i środowiskiem akademickim by zapewnić jak najlepsze możliwości dla rozwoju internetu rzeczy w całej Europie, ale również poza nią.

Zgodnie z przewidywaniami do 2026r. liczba zainstalowanych urządzeń IoT wyniesie 49 mld. Już teraz około 75 proc. europejskich organizacji korzysta z chmury. Tyle samo planuje inwestować w internet rzeczy. W rezultacie ma to przynieść mniejsze koszty komunikacji i magazynowania oraz zużycie energii podczas przetwarzania danych. Stosowanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji pozwoli bezpiecznie identyfikować wzorce danych, które wpływają na procesy fizyczne lub firmy.

Zadaniem Komisji Europejskiej jest przyjęcie zestawu działań politycznych, które będą wspierać korzystanie z IoT i uwolnić jego pełen potencjał w Europie.

Programy dofinansowania

W ramach programu „Horyzont Europa” Komisja finansuje projekty IoT i inne działania w ramach klastra 4 „Cyfrowe, Przemysłowe i Przestrzeni Kosmicznej” Cel 3:Od chmury do krawędzi do internetu rzeczy. Na działania na lata 2021-2022 UE przeznaczyła 100 mln euro. Dofinansowane projekty zajmują się przetwarzaniem danych na krawędzi, ale też na poziomie urządzenia, a nie tylko w chmurze. Wdrożenia rozwiązań będą miały miejsce do 2025 r.

Program „Horyzont 2020” oferował dofinansowania na łączną kwotę 150 mln euro. Część projektów była realizowana do 2023 r. Koncentrowały się na budowaniu platform i tworzeniu środowisk przyjaznych transformacji ekologicznej i cyfrowej w Europie. UE wspiera działania z obszarów budowania ekosystemów, cyberbezpieczeństwa, interoperacyjności platform, integracji technologii i standaryzacji.

W latach 2023 -2024 przyjmowane są wnioski skoncentrowane na badaniach naukowych i innowacjach w kontinuum obliczeń kognitywnych, a także na pilotowaniu powstających platform IoT. Projekty mają na celu umożliwienie wykorzystania internetu rzeczy i technologii brzegowych w wielu sektorach. Wzmocni to współprace w przemyśle poprzez otwarte platformy, co poprowadzi Europe do wiodącej pozycji w całym ekosystemie brzegowym.

Komisja Europejska będzie też wspierać współpracę z Narodową Fundacją Nauki Stanów Zjednoczonych. Ma to otworzyć możliwości współpracy poza UE. Ponadto mali i średni przedsiębiorcy mogą znaleźć projekty badawcze i innowacyjne rozwiązania na europejskim portalu Cloud-Edge-IoT. Promowana jest tam współpraca między szeroką gamą projektów badawczych, deweloperami i dostawcami, użytkownikami biznesowymi i potencjalnymi podmiotami wdrażającymi.

IoT w sektorach

W polityce  Komisji Europejskiej dotyczącej internetu rzeczy pojawia się wiele sektorów. Promuje ona wykorzystanie nowych technologii w celu pobudzenia cyfrowej i ekologicznej transformacji gospodarki i społeczeństwa w całej Unii Europejskiej.

IoT i technologie cyfrowe są kluczowymi czynnikami, które pozwalają na transformację cyfrową w różnych sektorach. Aby to osiągnąć Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT) tworzy działania we współpracy z innymi dyrekcjami generalnymi. Efektem tego są różne projekty cyfrowe w ramach klastra 5 „Klimat, energia i mobilność” programu „Horyzont Europa” oraz klastra 6 „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko”.

Przygotowywane są odpowiednie regulacje

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Dyrekcja Generalna ds.  Transportu (DG MOVE i DG CONNECT) pracują nad połączeniem międzyeuropejskiej strategii  w zakresie danych i strategii na rzecz zrównoważoneji inteligentnej mobilności. Główny nacisk kładzie na wdrożenie wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących mobilności.

W dodatku swoje siły połączyły z Dyrekcją Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD) oraz Dyrekcją Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW). Ta współpraca ma na celu opracowanie połączonej i zautomatyzowanej mobilności poprzez szereg uzupełniających się strategii politycznych oraz poprzez działania badawczo-rozwojowe.

Natomiast Dyrekcja Generalna ds. Energii (DG ENER) wraz DG CONNECT przygotowują wdrożenie planu działania na rzecz cyfryzacji energii. Przyspieszyć ma to cyfrową i zrównoważoną transformację systemu energetycznego UE. Praca musza być zgodne z Zielonym Ładem programem polityki cyfrowej dekady 2030.

Na koniec należy wspomnieć o współpracy Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) i DG CONNECT, która ma prowadzić do opracowania wspólnej europejskiej przestrzeni danych dla rolnictwa. Zapewni to cyfrową transformację europejskiego przemysłu rolnego. Obecnie działania w tym zakresie współfinansowane są przez program „Horyzont Europa”. Wsparcie wdrożenia dalszych działań odbędzie się w ramach programu „Cyfrowa Europa”.

Źródło: Dane Komisji Europejskiej, igital-strategy.ec.europa.eu

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze