UKE – zniesienie obowiązku składania informacji o udostępnianiu danych retencyjnych

365

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował na swojej stronie o tym, że zniesiony został obowiązek składania Prezesowi tejże instytucji corocznych informacji dotyczących przypadków udostępniania danych retencyjnych.
Zniesiony został obowiązek składania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej corocznych informacji dotyczących przypadków udostępniania uprawnionym podmiotom, sądom i prokuratorom tzw. danych retencyjnych, o których mowa w art. 180c ust. ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Jest to skutek uchylenia z dniem 7 lutego 2016 r. art. 180g tej ustawy.
Wprowadzona zmiana nie ma wpływu na pozostałe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w zakresie zatrzymywania, przechowywania i udostępniania danych uprawnionym podmiotom, sądom i prokuratorom, określone w art. 180a ustawy – Prawo telekomunikacyjne, (podstawa prawna: art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z dnia 4 lutego 2016 r. poz. 147).
Źródło: UKE