UKE zaprasza na spotkanie dotyczące certyfikowanego mechanizmu monitorowania internetu

353

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza przedstawicieli przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz zrzeszających ich izb gospodarczych na spotkanie poświęcone koncepcji wprowadzenia certyfikowanego mechanizmu monitorowania prędkości usług dostępu do internetu, świadczonych w sieciach stacjonarnych oraz ruchomych. 
Jako temat spotkania przewidziane jest rozważanie na temat koncepcji realizacji monitoringu jakości sieci, wynikające z przepisów prawa unijnego oraz prawa telekomunikacyjnego.
Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2017 r. w siedzibie UKE przy ul. Kasprzaka 2/8 w Warszawie, w godzinach 12:00-14:00, w sali 37. 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o potwierdzenie obecności maksymalnie dwóch przedstawicieli danego podmiotu na adres r.rosiak@uke.gov.pl, nie później niż do 22 lutego 2017 r.
Konieczność wdrożenia mechanizmu monitorowania wynika z przepisów art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dn. 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.