UKE: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2019 roku

1118
fot. Pixabay

Już 75 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu stacjonarnego o prędkości co najmniej 30 Mb/s. Te całkiem zadowalające dane podsumowujące rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2019 roku opublikował Urząd Komunikacji Elektronicznej. Co jeszcze możemy w nim przeczytać?

Wartość rynku telekomunikacyjnego w minionym roku wyniosła 39,6 mld zł. Oznacza to wzrost o 0,4 mld zł w stosunku do roku 2018. O 4 pp. wzrosła penetracja usługami internetu stacjonarnego w przeliczeniu na gospodarstwa domowe i wyniosła 54,8 proc.

Już 75 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu stacjonarnego  o prędkości co najmniej 30 Mb/s (roczny wzrost o 3,4 pp). O 8 punktów procentowych skoczył (50,4 proc.) udział łączy stacjonarnych o szybkości co najmniej 100 Mb/s. Z roku na rok wzrasta też długość linii światłowodowych. W zeszłym roku odnotowano 1,5-procentowy przyrost długości sieci w porównaniu do 2018 r.

Zwiększyło się nasycenie rynku telekomunikacyjnego usługami wiązanymi. Co prawda liczba użytkowników w porównaniu z 2018 r. nieznacznie zmalała, to jednocześnie wartość rynku tych usług osiągnęła poziom 9,53 mld zł, czyli o około 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Pokazuje to, że użytkownicy zaczęli pełniej korzystać z dostępnych pakietów.

Wzrosła również liczba użytkowników telefonii komórkowej. Łączna liczba aktywnych kart SIM wyniosła 52,2 mln, czyli 1,16 proc. więcej niż w 2018 r. Wzrosła również penetracja tymi usługami, która wyniosła niemal 136 proc.

Jeśli chodzi zaś o telefonię stacjonarną to mimo jednych z najniższych cen wśród państw Unii Europejskiej – z roku na rok maleje liczba użytkowników.

Źródło: UKE