TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

UKE przypomina o sprawozdaniach

Wydział Analiz Telekomunikacyjnych Departamentu Strategii i Analiz Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozesłał do operatorów e-maile przypominające najważniejsze kwestie związane ze sprawozdawczością przedsiębiorców telekomunikacyjnych z art. 7 ustawy prawo telekomunikacyjne oraz z art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawa).

Obowiązek sprawozdawczy z artykułu 7 ustawy prawo telekomunikacyjne jest jednym z najbardziej oczywistych dla operatorów. Warto jednak przypomnieć, że uregulowania prawne wprowadziły obowiązek przekazywania sprawozdań z działalności telekomunikacyjnej przedsiębiorcy wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (PUE) dostępnej pod adresem http://pue.uke.gov.pl

Tylko online

Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest zobowiązany do wypełnienia sprawozdania online i jest to obecnie jedyna możliwość skutecznego złożenia sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej. Przekazanie sprawozdania w inny sposób jest równoważne z niewywiązaniem się z obowiązku sprawozdawczego z art. 7 PT. Na Platformie Usług Elektronicznych formularze do prawidłowego sprawozdania się za 2021 r. dostępne są pod nazwą “Sprawozdanie z art. 7 Pt – 2020-2021”.

Aby przekazać sprawozdanie należy posiadać Profil Zaufany oraz konto na Platformie Usług Elektronicznych UKE https://pue.uke.gov.pl/. Wszelkie problemy i trudności mogą zgłaszać Państwo za pośrednictwem zakładki „Zgłoś Problem” znajdującej się na dole strony lub mailowo na adres pue@uke.gov.pl.

Wszelkie informacje dotyczące logowania, założenia konta oraz pomocy znajdą Państwo na stronie https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/.

Niezależnie od wysokości przychodu

Od 2019 r. obowiązek przekazywania sprawozdań z działalności telekomunikacyjnej za pomocą formularzy sprawozdawczych dotyczy wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, niezależnie od wysokości przychodu uzyskanego w roku sprawozdawczym ze świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Termin przekazania sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej za poprzedni rok kalendarzowy nie uległ zmianie. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest zobowiązany do przedłożenia formularzy wyłącznie w formie elektronicznej do 31 marca 2022 r.

Rady UKE

W rozesłanym mailu UKE prosi o zwracanie szczególnej uwagi na informacje wpisywane przez operatorów w profilu organizacji, w szczególności numeru, pod jakim przedsiębiorstwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz o sprawdzenie i zweryfikowanie informacji dotyczących numeru identyfikacji podatkowej (NIP), adresu siedziby, adresu do korespondencji oraz pozostałych danych uwzględnionych w formularzu.

Aktualne dane z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych znajdują się pod adresem: http://bip.uke.gov.pl/rpt/

W przypadku wszelkich nieprawidłowości wprowadzenie zmian należy dokonać poprzez stronę http://pue.uke.gov.pl.  Po zalogowaniu w PUE należy z zakładki „Twoje konto” wybrać profil organizacji, a następnie „Profil użytkownika”, „Podmioty użytkownika” i wcisnąć przycisk edycji w kolumnie Akcje. Należy pamiętać, żeby zapisać wszelkie wprowadzone zmiany.W przypadku zmiany stanu faktycznego danych, podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (RPT), zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, prosimy o niezwłoczne złożenie pisemnego wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze. Wzór wniosku o zmianie danych w RPT znajduje się na stronie: http://bip.uke.gov.pl/informacje-dla-przesiebiorcow/jak-dokonac-zmiany-wpisu-w-rejestrze-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych,8.html

Zmiany danych w RPT można dokonać korzystając z drogi elektronicznej.Szczegółowe informacje dotyczące zmian danych w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych znajdą Państwo na stronie http://bip.uke.gov.pl/informacje-dla-przesiebiorcow/

Sprawozdawczość z art. 29 Megaustawy

W ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, o której mowa w art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają obowiązek przekazania do UKE informacji dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych i budynków umożliwiających kolokację, świadczonych usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu. 

Wszystkie dane wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 29 ust. 2b ww. ustawy, należy przekazać w Systemie SIIS: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/login/ do 31 marca 2022 r.Wszelkie informacje i narzędzia wspomagające proces inwentaryzacji są dostępne i aktualizowane w zakładce Pomoc Systemu SIIS: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/help/ . 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że jeśli operator posiada w postaci elektronicznej dane dotyczące infrastruktury technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, a także o kanałach technologicznych oraz o planach inwestycyjnych, ma obowiązek ich przekazania po zalogowaniu w systemie Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji (https://pit.uke.gov.pl/ ).

Ustawa nie przewiduje obowiązku przekształcania danych do postaci elektronicznej, stąd jeśli podmiot nie dysponuje nimi w tej formie, zwolniony jest z ww. obowiązku. Podobnie, jak w przypadku inwentaryzacji, dane do systemu PIT powinny być przekazane do 31 marca 2022 r. Omawiana powinność wynika z art. 29c ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdawczości w ramach PIT znajdują się na stronie:https://bip.uke.gov.pl/sprawozdania/pit/ oraz https://pit.uke.gov.pl/ . W przypadku pytań można skorzystać z umieszczonego na stronie PIT formularza kontaktowego, a w przypadku pytań merytorycznych związanych z wypełnianiem formularzy, skontaktować się z pracownikiem merytorycznym UKE: http://bip.uke.gov.pl/sprawozdania/harmonogram-zbierania-danych/.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...