UKE przedstawił raport pokrycia Polski infrastrukturą telekomunikacyjną w 2015 roku

422

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił na swojej stronie raport pokrycia terytorium RP infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi. Wynika z niego, że w 2015 roku odnotowano 30% przyrost sieci światłowodowych, na koniec ubiegłego roku długość sieci optycznej w Polsce wyniosła prawie 420 tys. km.
Liczba węzłów światłowodowych na koniec 2015 r. jest aż o 21% wyższa w porównaniu z deklarowaną w poprzedniej inwentaryzacji. Dane zebrane z około 11,6 tys. miejscowości wykazały, że występuje w nich ponad 108 tys. węzłów. Magdalena Gaj powiedziała: „Z raportu wynika, że możliwość dostępu do Internetu o szybkości min. 30 Mb/s ma dziś już ponad 39 proc. budynków w miejscowościach powyżej 5 tys. mieszkańców, co oznacza wzrost o 9 punktów procentowych w stosunku do inwentaryzacji za 2014 r. W skali kraju 8% miejscowości nie jest jednak objętych zasięgiem żadnej sieci dostępowej, przy czym 99% tych miejscowości to miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 100 mieszkańców. Wartym jednak podkreślenia jest fakt, ze nowoczesna infrastruktura, której tak brakuje, powstaje szybko. Szansę na zmianę tego stanu rzeczy daje z jednej strony realizacja projektów w ramach POPC, z drugiej – inwestycje operatorów mobilnych w rozwój sieci LTE, wynikające ze zobowiązań nakładanych przez Prezesa UKE. Z raportu wynika, że tylko po zrealizowaniu zobowiązań aukcyjnych i inwestycji, na które złożono wnioski w ramach I konkursu w ramach POPC, procent miejscowości bez zasięgu sieci spadnie do 1%. Dlatego wiele wskazuje na to, że przyszłoroczna inwentaryzacja pokaże jeszcze bardziej imponujące rezultaty”.

Źródło: UKE