UKE przedstawił harmonogram zbierania danych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

413

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił harmonogram oraz wzory formularzy dla danych przekazywanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na potrzeby analiz przygotowywanych przez Prezesa Urzędu.
Harmonogram pozwoli zapoznać się z tym jakie dane, kiedy i w jakiej formie będą zbierane przez UKE. Celem ułatwienia przedstawiono także dane kontaktowe do poszczególnych osób, które zajmować się będą zbieraniem danych.
Wypełnienie i przesłanie formularza do UKE we wskazanym terminie wynika z ustawowego obowiązku ciążącego na przedsiębiorcy, który wykonuje działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
W sprawach niestandardowych i nieujętych w sprawozdaniu UKE zastrzega sobie możliwość skierowania do przedsiębiorcy dodatkowych pytań.
Formularze są dostępne pod tym linkiem.