UKE przedstawia hurtowe zasady udostępniania sieci POPC

395

 

UKE opublikowało dokument „Przygotowanie uniwersalnych zasad i procedur współpracy pomiędzy operatorami świadczącymi usługi hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowych zrealizowanych z wykorzystaniem środków publicznych przyznanych w ramach działania 1.1 POPC a operatorami zainteresowanymi korzystaniem z tych usług”. 

Podczas opracowywania zasad oraz procedur odniesiono się do dokumentów: „Wymagania dla sieci NGA – POPC” oraz „Zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych – rekomendacja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, które stanowiły punkt wyjścia do dalszych analiz. Zbiór przygotowanych zasad i procedur jest zgodny z w/w dokumentami i ma na celu ich ewentualne doprecyzowanie lub rozszerzenie. Dodatkowo, określone zostały rekomendowane Systemy komunikacyjne w ramach świadczenia usług hurtowych dla sieci POPC.

Dokument znajdziecie tutaj. 

Raport przygotowano przez firmę EY.