TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

UKE proponuje większe przepływności w hotspotach

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił do konsultacji projekt zmodyfikowanego Stanowiska w sprawie świadczenia bezpłatnej lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego. Proponuje, by publiczne hotspoty oferowały usługi z większą przepływnością niż 512 kbit/s. – podaje Polska Szerokopasmowa.

UKE podkreśla, że oferowanie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa jest już w Polsce zjawiskiem powszechnym oraz dynamicznie rozwijającym się. W zasadzie każde większe miasto zapewnia swoim mieszkańcom, jak również turystom, możliwość korzystania z bezpłatnej usługi dostępu do Internetu w najbardziej popularnych miejscach publicznych. Można zauważyć, że dzięki podejmowanej przez JST działalności w tym zakresie, JST zwiększyły wśród swoich mieszkańców zainteresowanie usługami szerokopasmowymi, a także poprawiły swoją atrakcyjność i wizerunek.
Podejmowanie przez JST działalności w zakresie usługi darmowego dostępu do Internetu zawsze będzie  wywierać wpływ na rynek telekomunikacyjny. Oddziaływanie to z jednej strony może mieć charakter pozytywny, gdyż będzie przejawiać się między innymi zapewnieniem osobom wykluczonym cyfrowo możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu czy też zwiększeniem zainteresowania technologiami informacyjno – komunikacyjnymi. Z drugiej strony taka działalność może jednak powodować stagnację lokalnego rynku telekomunikacyjnego oraz zakłócić rozwój konkurencji na tym rynku.
Należy jednak zwrócić uwagę, że świadczona przez JST usługa bezpłatnego dostępu do Internetu jest co do zasady ograniczona pod względem funkcjonalności, dostępności oraz zasięgu terytorialnego. Użytkownicy hotspotów mają dostęp do Internetu tylko w miejscach, w których zlokalizowano punkt dostępu. W celu skorzystania z takiej  usługi muszą udać się do wybranej lokalizacji. Usługa zawsze jest ograniczona w zakresie parametrów wysyłania i odbierania danych, jak również czasu trwania jednorazowej sesji. Usługa ta może zostać dodatkowo ograniczona w zakresie miesięcznego limitu transferu danych.
JST zapewniają również dostęp do Internetu bez pobierania opłat w ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków unijnych dotyczących wykluczenia cyfrowego obszaru lub mieszkańców, a także na potrzeby własne jednostek organizacyjnych.
Według UKE, obecnie na rynku telekomunikacyjnym wzrasta popularność mobilnego Internetu. Wpływa to na zwiększenie zainteresowania dostępem do Internetu o przepływnościach od 2 Mbit/s do 10 Mbit/s. W związku z szybszym rozwojem usług dostępu do sieci Internet w Polsce, wymagających łączy o dużej przepływności, użytkownicy usług komercyjnych coraz częściej decydują się na zdecydowanie szybszy dostęp do sieci, takich jak prędkość od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s.
Z uwagi na 5-letnią praktykę w prowadzeniu przez Prezesa UKE postępowań administracyjnych dotyczących usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, dotychczasową współpracę Prezesa UKE z JST oraz przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w tym zakresie, a także rozwojem rynku telekomunikacyjnego w zakresie dostępu do sieci Internet, Prezes UKE przedstawia zmodyfikowane stanowisko w sprawie świadczenia bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego.
Zawarte w niniejszym stanowisku zmiany dotyczą przede wszystkim:
1.  zróżnicowania rekomendowanych przez Prezesa UKE podstawowych warunków technicznych świadczenia usługi dostępu do Internetu z uwagi na lokalizację hotspotów:
hotspoty zlokalizowane w otwartej przestrzeni publicznej tj. place, parki, skwery itp., z potencjalną możliwością korzystania przez mieszkańców z dostępu do Internetu w miejscu swojego zamieszkania – zwiększenie parametrów wysyłania i odbierania danych z maksymalną prędkością połączenia, w przypadku usługi bezpłatnej – nie więcej niż 1 Mbit/s (obecnie jest to 512 kbit/s),
hotspoty obejmujące tylko i wyłącznie miejsca publiczne – wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz w otwartej przestrzeni publicznej bez możliwości korzystania z usługi w miejscu zamieszkania użytkowników końcowych- zwiększenie parametrów wysyłania i odbierania danych z maksymalną prędkością połączenia, w przypadku usługi bezpłatnej – nie więcej niż 2 Mbit/s (obecnie jest to 512 kbit/s).
2.    podwyższony zostanie miesięczny limit transferu danych w przypadku świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą hotspotów zlokalizowanych w otwartej przestrzeni publicznej – nie więcej niż 1GB dla użytkownika (obecnie jest to 750 MB). Warunek ten będzie ustalany indywidualnie dla danej JST po analizie wyników stanu lokalnego rynku telekomunikacyjnego, w tym penetracji usługami telekomunikacyjnymi na danym rynku oraz zakresu działalności świadczonej przez daną JST, liczbie mieszkańców objętych zasięgiem sieci w miejscu ich zamieszkania.
Zainteresowane podmioty mają możliwość przedkładania swojej opinii do zmiany Stanowiska w terminie do 10 sierpnia 2015 na adres e-mail: sekretariat_DDRT@uke.gov.pl.
Źródło: UKE, Polska Szerokopasmowa
Zdjęcie: instructables.com

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...