UKE. Procedura komunikacji operatorów przy zmianie dostawcy internetu

66
fot. Pixabay

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował oficjalną tymczasową procedurę wymiany komunikatów między operatorami, w sprawie zapewnienia abonentowi ciągłości świadczenia usług przy zmianie dostawcy. Procedura ta różni się od konsultowanej pod koniec sierpnia 2020 r.

Na blogu Okablowani zamieszczono informację o tym, w jaki sposób ma przebiegać procedura wymiany komunikatów.

Gdy abonent chce przejść do nowego operatora, u którego chce wykupić usługę, a jednocześnie chce zachować ciągłość świadczenia usługi, to powinien złożyć wniosek o zachowanie ciągłości świadczenia usługi w związku ze zmianą dostawcy usługi dostępu do internetu.


Abonent może upoważnić nowego dostawcę (biorcę) do wypowiedzenia w jego imieniu usług u dotychczasowego dostawcy (dawcy). Jest to istotna zmiana wobec pierwotnego projektu, który zakładał, że abonent miał sam wypowiedzieć umowę z dawcą.

Dawca powinien w terminie maksymalnie 21 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, otrzymać jego kopię. Ma być to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Otrzymanie kopii wniosku zobowiązuje dawcę do wyznaczenia najwcześniejszej możliwej daty rozwiązania umowy, będącej jednocześnie datą zaprzestania świadczenia usług.

Do tej daty biorca powinien przeprowadzić proces dostarczenia abonentowi usługi. Gdy już proces zostanie przeprowadzony skutecznie i usługa zostanie uruchomiona, biorca informuje o tym zarówno abonenta jak i dawcę. Dopiero uzyskanie takiej informacji uprawnia dawcę do zaprzestania świadczenia usług. Jeśli informacja zostanie wysłana do godziny 12:00 w dniu roboczym, rozwiązanie umowy przez Dawcę powinno nastąpić tego samego dnia.

Jak informuje Anna Szura, cała korespondencja pomiędzy biorcą a dawcą powinna następować według ustandaryzowanego szablonu. Co ważne, abonent może w dowolnym momencie zrezygnować z uprawnienia do zachowania ciągłości świadczenia usługi, a jeśli w ciągu 30 dni od planowanej daty zaprzestania świadczenia usług, dawca nie uzyska potwierdzenia o skutecznie przeprowadzonym procesie, wniosek ma być uznany za anulowany.


Pełna treść procedury jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej UKE dla przedsiębiorców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here