UKE ogłosił przetarg na zbadanie jakości sieci mobilnych na szlakach kolejowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił przetarg na „Przeprowadzenie badania porównawczego wartości wskaźników jakości usług w sieciach ruchomych Przedsiębiorców telekomunikacyjnych na trasach kolejowych wraz z opracowaniem raportu z przeprowadzonego badania”.
Wspomniane badanie ma być przeprowadzone w sierpniu tego roku, tak więc wyników można spodziewać się dopiero jesienią. Wykonawca ma za zadanie zbadać i porównać jakość wybranych parametrów usług w czterech sieciach mobilnych. Testy będą prowadzone na szlakach kolejowych wzdłuż granic i w poprzek kraju. Realizowane będą z wagonów kolejowych, a wykonawca ma uwzględnić ich specyfikę konstrukcyjną przy interpretacji wyników. UKE spodziewa się kosztów badania na poziomie 150 tysięcy złotych. Zeszłoroczne, ogólnopolskie badanie sieci kosztowało 289 tys. zł. Zrealizował je Systemics-PAB.
Źródło: UKE