UKE ogłasza Konsultacje Rekomendacji KPO/FERC

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje wytycznych dotyczących zasad i warunków zapewnienia dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach KPO/FERC. Przedstawiciele rynku mogą biorąc udział w konsultacjach zgłaszać swoje stanowiska.

Przed ogłoszeniem konsultacji Prezes UKE przygotował wytyczne dotyczące zasad i warunków zapewnienia dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach KPO/FERC. Opracowane je w oparciu o wytyczne dla sieci zrealizowanych w ramach POPC, którymi były:
– Zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych – rekomendacje Prezesa UKE
– Procedury współpracy operatorów w ramach dostępu POPC.

W przygotowanych dokumentach wzięto pod uwagę także kwestie zgłaszane przez przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego w trakcie realizacji projektów POPC oraz doświadczenia UKE w zakresie dostępu hurtowego do sieci POPC.

Rekomendacje KPO/FERC:

Dzięki dokumentowi łatwiejsze ma być przygotowywanie własnych ofert hurtowych przez beneficjentów KPO/FERC. Posłuży również Prezesowi UKE m.in. do oceny projektów ofert hurtowych.

Konsultacje Rekomendacji KPO/FERC

Teraz  Prezes UKE zaprasza do udziału w konsultacjach przedstawicieli rynku. Mogą oni zgłaszać swoje stanowiska do  7 czerwca 2023 r.

Stanowiska można zgłaszać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres sekretariat.dr@uke.gov.pl lub przez stronę pue.uke.gov.pl – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące Rekomendacji w zakresie dostępu do sieci zrealizowanej w ramach KPO/FERC”.

Źródło: uke.gov.pl, bik.uke.gov.pl