UKE o zastrzeżeniach Komisji Europejskiej w sprawie aukcji LTE

177

Urząd Komunikacji Elektronicznej odniósł się do zastrzeżeń Komisji Europejskie w sprawie jej zastrzeżeń dotyczących aukcji LTE. Na stronie urzędu czytamy, że: „W związku z docierającymi do Urzędu informacjami, że Komisja Europejska przesłała do Polski zarzuty formalne związane z przeprowadzeniem aukcji na rezerwację częstotliwości z pasma 800 MHz, informujemy, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej szczegółowo odniesie się do zarzutów Komisji po ich dokładnej analizie”.
Z docierających do Urzędu informacji wynika, że Komisja Europejska zwraca się o wyjaśnienie zastrzeżeń, jakie ma w sprawie przeprowadzonej w latach 2014-2015 r. aukcji na rezerwację częstotliwości z pasma 800 MHz oraz zastrzeżeń w sprawie przyznania częstotliwości z pasma 800 MHz na rzecz Sferii.
Przyznanie częstotliwości z pasma 800 MHz na rzecz Sferii nastąpiło po przeprowadzeniu w 2013 r. postępowania wszczętego z urzędu przez Prezesa UKE, na podstawie art. 123 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, z uwagi na wystąpienie przesłanki szkodliwych zakłóceń jak również przesłanki ochrony bezpieczeństwa publicznego (ochrona rozwijającego się systemu GSM-R).
Zakończona w 2015 roku aukcja na rezerwację częstotliwości z pasma 800 MHz była pierwszym takim postępowaniem w Polsce. Po raz pierwszy w Polsce zastosowano mechanizm aukcyjny do rozdysponowania częstotliwości między zainteresowanych operatorów.
Sprawie aukcji od samego początku towarzyszyły dyskusje dotyczące zarówno konstrukcji, ustalonego mechanizmu aukcji, jak i sposobu jej zakończenia.
W związku z powyższym aukcja podlega obecnie ocenie zarówno sądów krajowych, jak i instytucji unijnych.
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie współpracować z Komisją Europejską w celu dogłębnego wyjaśnienia sprawy.
Źródło: UKE