UKE o dialogu technicznym

354

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował na swojej stronie ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu informatycznego – Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji.
Za szczegółami dotyczącymi sposobu przygotowywania zgłoszeń do udziału w dialogu technicznym można zapoznać się pod adresem: http://www.uke.gov.pl/ogloszenie-o-zamiarze-przeprowadzenia-dialogu-technicznego-sprawa-bakwzp26152017-21877#