UKE: Konsultacje procedur współpracy międzyoperatorskiej w POPC

414

 

W związku z ciągłą rozbudową sieci POPC oraz obowiązkiem świadczenia usług hurtowych przez Operatorów Sieci Dostępowej, którzy są beneficjentami działania 1.1 POPC, Prezes UKE przygotował zbiór zaleceń. Dokument dotyczy zasad i procedur związanych z dostępnością infrastruktury, publikacją oferty hurtowej, zawieraniem/rozwiązywaniem umów, aktywacją/dezaktywacją usług, ich modyfikacją, migracją abonencką, rozliczeniami, pracami planowymi, nadzorem, awariami, reklamacjami w zakresie usług BSA, LLU, VULA, kolokacji i dzierżawy ciemnego włókna.

Obecnie na rynku zasady współpracy są określone w dokumentach: „Wymagania dla sieci NGA-POPCOtwórz w nowym oknie” , „Zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych – rekomendacje Prezesa UKEOtwórz w nowym oknie” .

Prezes UKE przedstawia projekt zaleceń w sprawie warunków świadczenia usług hurtowych w tym zakresie. Jego celem jest ujednolicenie obecnie obowiązujących zasad dostępu hurtowego, co powinno zwiększyć efektywność współpracy między operatorami w zakresie dostępu hurtowego do sieci POPC.

Dla uwzględnienia interesów zarówno OSD, jak i operatorów zainteresowanych dostępem hurtowym do sieci POPC, Prezes UKE zaprasza przedstawicieli rynku do zgłaszania swoich uwag oraz oczekiwań w zakresie przedstawionego dokumentu i zachęca do udziału w konsultacjach i zgłaszania stanowisk do 16 września 2019 r. Stanowisko można przekazać na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa lub na adres sekretariat.dr@uke.gov.pl – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące procedur współpracy międzyoperatorskiej w POPC”.

Projektowane procedury będą przedmiotem warsztatów, które odbędą się 3 września 2019 r. w siedzibie UKE. Szczegóły dotyczące warsztatów zostaną opublikowane na naszej stronie w najbliższym czasie.

[źródło: UKE]